Dokumenty na stiahnutie Dokumenty na stiahnutie

Ako začať s participatívnym rozpočtom vo vašom meste (formát PDF, po kliknutí sa otvorí v novom okne)

Participatory Budgeting As A Stimulant for The Development of Civil Society (formát PowerPoint) - prezentácia o participatívnom rozpočte v Poľsku, ktorá odznela na stretnutí záujemcov o PR v Banskej Bystrici. O svoje skúsenosti a poznatky sa podelila Ph.Dr. Ewa Markowska-Bzducha z University of Technology and Humanities v Radome

Průvodce Participativním rozpočtem (formát PDF, po kliknutí sa otvorí v novom okne) - český preklad knihy "A Guide to Participatory Budgeting" Briana Wamplera

Příručka participativního rozpočtu (formát PDF, po kliknutí otvorí nové okno) - Príručka o PR, vydalo OZ Alternativa zdola

Zborník z konferencie Rozhodujme o svém městě. Participativní rozpočet jako aktivní zapojení občanů a občanek do rozhodování.

Občianske mesto a efektívna participácia - plánovanie so zapojením verejnosti (formát PDF) - vydal IŠUP, n.o.

 

Záverečné práce Záverečné práce

Tu nájdete a môžete si stiahnuť záverečné práce na tému participatívneho rozpočtu, ktoré boli, resp. sú verejne dostupné na Internete. Dokumenty sú vo formáte pdf (otvoríte napr. programami ako Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader).

Ivana Rybanská: Radikálny stret teórie s praxou - participatívne rozpočtovanie ako aplikácia normatívnych demokratických teórií. Bakalárska práca. Brno, 2012 Zdroj: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie

Bc. Peter Daubner: Inovačný projekt zameraný na regionály rozvoj mesta Zvolen. (Implementácia participatívneho rozpočtu). Diplomová práca. Zvolen, 2011. Zdroj: Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva

Justová, Veronika: Participativní rozpočtování. Diplomová práce. Brno, 2008 Zdroj: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta