OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Archív projektov PRBB

Po kliknutí na odkazy nižšie sa vám otvorí nové okno, v ktorom sa vám zobrazí online prezentácia projektových návrhov participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu pre uvedené roky. Prezentácie majú formu brožúrky, v ktorej môžete listovať ako v knihe:

Projektové dokumentácie PRBB 2019

Projektové Dokumentácie PRBB 2018

Projektové Dokumentácie PRBB 2017

Projektové Dokumentácie PRBB 2016

Projektové Dokumentácie PRBB 2015

Projektové Dokumentácie PRBB 2014

Klikaním na odkazy v Navigačnom paneli vľavo sa vám zobrazia ďalšie stránky: zoznamy projektových návrhov, predložených v danom roku do participatívneho rozpočtu a tabuľky s výsledkami hlasovaní v jednotlivých ročníkoch PR BB.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

OZNAM

 

Ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového Corona vírusu sú stretnutia tematických skupín zrušené do odvolania. Nové termíny stretnutí Koordinačná rada včas oznámi.