OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Oznam - PDF

Koordinačná rada pre participatívny rozpočet stanovila termín Prvého diskusného fóra pre rok 2020 na

štvrtok 30. mája 2019 o 17:00.

Fórum sa uskutoční na Mestskom úrade, ul. ČSA 26. Jeho účastníci nastavia procesy pre ďalší ročník participatívneho rozpočtu (2020), ako súčasť novo schváleného 2-ročného cyklu PRBB.

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

OTVÁRAME NOVÝ CYKLUS PR BB OTVÁRAME NOVÝ CYKLUS PR BB