OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Výzva kritériá 2019

Vážení predkladatelia projektov pre Participatívny rozpočet, priatelia, aktivisti, dobrovoľníci, Banskobystričania,

touto cestou vás chceme požiadať o vaše hodnotenie a výber kritérií pre podané projekty, ktoré budú aplikované pri verejnom zvažovaní po odprezentovaní jednotlivých projektov na verejnom stretnutí, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019.

Pre účely výberu kritérií si stiahnite tabuľku s navrhovanými kritériami, z nich budú následne vybrané prvé štyri podľa vašich odovzdaných hlasov.

Vyberte vaše preferované poradie kritérií od 1 do 8 (pričom 1. je najlepšie kritérium, presne ako v škole) a odošlite vyplnenú tabuľku v termíne do 4. 11. 2019 na mail participantbb2019@gmail.com

Ďakujeme.

Váš Tím KooR PR BB

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

OZNAM

 

Ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového Corona vírusu sú stretnutia tematických skupín zrušené do odvolania. Nové termíny stretnutí Koordinačná rada včas oznámi.