OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Zoznam projektov PR BB 2019

Zoznam projektových návrhov PR BB 2019

 

Milí Banskobystričania,
zverejňujeme zoznam projektových návrhov do participatívneho rozpočtu, ktoré sa v r. 2019 uchádzajú o vašu priazeň. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili s jednotlivými projektovými návrhmi, o ktorých budete rozhodovať od 28. 3. 2019 hlasovaním. Hlasy, ktoré projektovým návrhom pridelíte, určia, ktoré z nich budú tento rok zo sumy € 40 000,- realizované Mestom Banská Bystrica.  

Po kliknutí na názov projektu sa vám tento návrh otvorí, aby ste si ho mohli prečítať a oboznámiť sa s ním.
 

Č.:

Autor:

Názov projektového návrhu:

Suma:

1.

 Juraj Hajdu

  Relax zóna IV. etapa

  € 9839,-

2.

 Eva Mazancová

  Obnova povrchu športového ihriska

  € 7503,-

3.

 Dávid Lupták

  Hybaj sa hýbať!

  € 6800,-

4.

 Vladimír Ivan

  75 líp k výročiu SNP

  € 9312,50

5.

 Marek Štrajánek

  Za málo peňazí, veľa muziky

  € 3300,-

6.

 David Kapusta

  1. Banskobystrický Hackathon

  € 4500,-

7.

 Roman Miškár

  Sprístupnenie Denného centra Radvaň

  € 10 000,-

8.

 Zuzana Škařupová

  Živá voda v Sásovej

  € 4200,-

9.

 Erika Polakovičová

  Detské ihrisko na Karpatskej

  € 3829,60

10.

 Frederika Gilianová

  Eventový stan

  € 7963,30

11.

 Zuzana Luptáková

  Obnova športového ihriska THK, II. etapa

  € 5838,26

12.

 Igor Fekiač

  Folcolor pre mesto II

  € 9910,-

13.

 Štefan Oliš

  Cyklostrom vo svetle a tieni

  € 10 000,-

14.

 Roman Miškár

  Fitness/Workout Poľná park

  € 10 000,-

15.

 Lucia Maloveská

  Hommage á Ján Cikker

  € 1250,-

16.

 Matúš Kucbel

  Empatické rodičovstvo na vlastnú žiadosť autora projekt z výberového procesu sťahujeme

 

17.

 Bibiána Janšová

  Spájame sa naša dolina

  € 2031,-


 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Stretnutie KooR PR BB 5. 8. 2019 Stretnutie KooR PR BB 5. 8. 2019

Milí participanti, oznamujeme Vám zmeny v termínoch:


Stretnutia tematických skupín: 15. 8., 27. 8., 11. 9., 25. 9. 2019 - vždy na MsÚ o 17:00 - 19:00 hod. (zasadačka 250/290)

Odovzdanie návrhov projektov: 27. 9. 2019

Verejné zvažovanie a začiatok hlasovania: 27. 11. 2019

Ukončenie hlasovania a vyhlásenie výsledkov: 18. 12. 2019.

 

Na stretnutiach tematických skupín budú prítomní viacerí zástupcovia z rôznych skupín, nezabudnite preto, že je potrebné váš návrh vopred konzultovať v tematickej skupine.

 

Zastúpené tematické skupiny:

 • Zeleň v meste a verejné priestory – p. Michal Valent, p. Ľudovít Líška;
 • Kultúra, umenie a vzdelávanie – p. Zuzana Kohútová, p. Marta Medzihradská;
 • Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj – p. Andrea Maková, p. Bibiána Janšová;
 • Šport – p. Vladimír Ivan, p. Vlado Bállek.

 

Tešíme sa na stretnutia s Vami a na spoluprácu v rozvoji a pokračovaní participatívneho rozpočtu v našom meste.

Tím KooR PR BB

Nová Koordinačná rada PR BB Nová Koordinačná rada PR BB

Dňa 30. 7. 2019 sa na pôde Mestského úradu uskutočnilo mimoriadne diskusné fórum, na ktorom prebehla voľba novej Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu. Prítomní občania spomedzi seba zvolili nových členov KooR v tomto zložení:

 • Bibiána Janšová
 • Andrea Maková
 • Zuzana Kohútová
 • Vlado Bállek
 • Michal Valent
 • Ľudovít Líška
 • Marta Medzihradská
 • Vladimír Ivan