Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Milí priaznivci participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu,


dovoľte nám oznámiť vám, že táto webová stránka dňom 15. 9. 2022 ukončila svoju aktívnu existenciu a naďalej bude slúžiť už len pre archívne účely. Nové miesto, na ktorom nájdete potrebné a aktuálne informácie o participatívnom rozpočte v Banskej Bystrici, je nová oficiálna webová stránka PR BB na tomto odkaze:
https://www.banskabystrica.sk/samosprava/otvorena-samosprava-ogp-local/participativny-rozpocet/

 

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu priazeň.