Novinky Novinky

Späť

1. Diskusné fórum PR BB 2022

V utorok, 22. februára 2022 sa v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 uskutočnilo prvé diskusné fórum ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu, ktorého súčasťou bola aj voľba nových členov koordinačnej rady. Samospráva plánuje tento nástroj participácie skvalitniť a medzi Banskobystričanmi a Banskobystričankami ešte viac spopularizovať. Dosiahnuť to plánuje intenzívnejšou komunikáciou, revíziou štatútu a hľadaním čo najvhodnejšieho spôsobu hlasovania. Obyvatelia už dnes môžu uvažovať nad nápadmi, ktoré by radi zrealizovali v rámci vymedzených tematických skupín.

Prvým bodom stretnutia bola voľba Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu. Záujem naďalej pokračovať v koordinačnej rade (KooR) prejavili štyria pôvodní členovia (Vladimír Ivan, Vladimír Bálek, Miroslav Šimkovič, Michal Valent). Štyria noví záujemcovia sa rozhodli stať súčasťou KooR po prvý raz (Andrea Dolinská, Anton Minárik, Dorota Líšková, Marián Moravčík). Všetci zúčastnení zároveň súhlasili s vytvorením štyroch tematických skupín. Tie slúžia  ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu s cieľom navzájom si pomôcť a inšpirovať sa.

Ide o skupinu Aktívneho občianstva, komunitného rozvoja a celoživotného vzdelávania, oblasť zameranú na Zeleň v meste a verejné priestranstvá, ďalej Kultúru a kreatívny priemysel, ale aj Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl..."

Medzi najúspešnejšie návrhy obyvateľov s najviac hlasmi získanými vo verejnom hlasovaní bude prerozdelených 40 000 eur z mestského rozpočtu.  Maximálna výška financií na jeden projektový návrh je 10 000 eur. To ale neznamená, že projekt nemôže byť v nižšej hodnote. Participatívny rozpočet sa v tomto roku zameria na zbieranie podnetov od obyvateľov a príprave ich projektových návrhov. Napokon sa uskutoční rozhodovacia fáza a hlasovanie. V budúcom roku 2023 dôjde k realizácii víťazných projektov.

Samospráva plánuje posilniť komunikáciu, zlepšiť informačné platformy o participatívnom rozpočte a dostať projekty bližšie k ľuďom. Po rokoch praxe odznieva čoraz častejšie aj požiadavka na otvorenie štatútu participatívneho rozpočtu a vykonanie zmien súvisiacich napr. aj s formou hlasovania. Akejkoľvek zmene celej filozofie participatívneho rozpočtu by mala predchádzať kvalitná diskusia a následne hľadanie zhody  medzi poslancami mestského zastupiteľstva.

Zdroj: www.banskabystrica.sk (krátené)

 

Priemerne (0 Hlasy)