Novinky Novinky

Späť

720. výročie obce Rakytovce

12.

Názov projektu:

Príprava a organizácia 720. výročia obce Rakytovce

 

Autor/ka: Rudolf Gízel

 

Stručný popis:

Cieľom projektu je spájanie a vytváranie pocitu spolupatričnosti a úcty k naším predchodcom , ktorý tvorili históriu a slávu mesta a obce. Občania budú mať možnosť oboznámiť sa s činmi a udalosťami našich predchodcov, budú mať možnosť  stretnúť sa   obyvateľmi mestskej časti ,vypočuť si ich problémy a radosti, ktoré nám prináša súčasnosť.  Prezentovať sa budú všetky aktívne zložky vykonávajúce činnosť v rámci  mestskej časti.

 

Popis projektu:

720. výročie obce Rakytovce plánujeme v druhej polovici júla 2015. Príprava akcie začne v apríli, organizovať ju bude 25 občanov mestskej časti. Riadiť činnosť  budú členovia občianskej rady. Všetko je to na báze občianskej angažovanosti ,ktorej cieľom je zapojiť do práce v prospech komunity čo najviac spoluobčanov. Počas osláv počítame v rámci programu aj s prezentáciou úspešných projektov a aktivít, ktoré realizovali v Kremničke, Kráľovej. Súčasťou osláv budú športové a kultúrne podujatia a plánujeme občerstvenie pre občanov mestskej časti Rakytovce  a pre pozvaných hostí. Očakávame účasť 600-700 ludí.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Mestská časť Rakytovce – futbalové ihrisko

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. ozvučenie podujatia, DJ, moderátor

400

2. občerstvenie – nealko, pochutiny, mäsové výrobky, sladkosti

500

3. kultúrny program

500

4. propagácia podujatia

150

5. spotrebný materiál – poháre, príbory, taniere a i..

250

Celkový rozpočet projektu v €:

1800

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

25 organizátorov podujatia

 

Priemerne (0 Hlasy)