Novinky Novinky

Späť

Ako sa zapojiť do procesu PR

Chcete zmeniť niečo vo svojom okolí? Zapojte sa do procesu PR.

 

Určite ste už zažili chvíľu, kedy ste chceli niečo zmeniť. Možno niečo vo svojom živote alebo niečo vo svojom okolí, čo sa vám nepáčilo alebo by mohlo fungovať lepšie. Možno sa vám nepáči, že ľudia vo vašom okolí, ktorí majú spoločné záujmy, sa nemajú kde stretrávať. Možno nie ste spokojní so stavom ihrísk, alebo vás trápi nedostatok zelene v meste. Problémových oblastí sa nájde určite mnoho. 

Do procesu participatívneho rozpočtu sa možete zapojiť viacerými spôsobmi. Stačí mať len nápad/podnet a podeliť sa s ním na stretnutí s niektorou z participatívnych pracovných skupín/komunít. Prípadne nám ho môžete poslať prostredníctvom formulára, ktorý bude dostupný na tejto webovej stránke. Na stretnutí sa spracujú vaše podnety a návrhy a pripravia sa do podoby projektových zámerov. Participatívna komunita/skupina vám pomôže vypracovať projekt, s ktorým sa môžete uchádzať o priazeň spoluobčanov. Váš podnet sa zaregistruje, zverejní na webe a pridelí do tematickej skupiny. Projekty sa následne odprezentujú na verejnom diskusnom fóre.

Môžete tiež napísať na mailovú adresu prprebb@gmail.com

Formulár na stiahnutie, k podaniu projektového návrhu (formulár vo formáte MS Word document .doc): Návrh projektu

Manuál k projektu  (dokument vo formáte pdf) Manuál PR BB

 Termín uzávierky podávania projektových návrhov: 15. 3. 2015 pre projekty podávané elektronickou cestou na mailovú adresu prprebb@gmail.com Projekty v tlačenej forme je možné podať najneskôr do 16. 3. do 16:30 na podateľni Klientskeho centra MsÚ, ul. ČSA 26.

Priemerne (0 Hlasy)