Novinky Novinky

Späť

AOaKR 14. 12. 15

Zápis zo stretnutia TS AOaKR  14.12.2015

 

  1. Informácie o spôsobe podávania projektových návrhov.
  2. Diskusia o projektových návrhoch:

 

  1. Vzdelávanie v KC Fončorda – financovanie lektorov a školiaci materiál, oblasti vzdelávania: PC gramotnosť, finančná gramotnosť

  2. Poskytovanie služieb finančného poradenstva a školenia – finančná gramotnosť

  3. Postavme si svoje mesto - naštartovať procesy participatívneho plánovania tvorby mestského prostredia

 

  1. Návrh na zverejnenie projektových návrhov na webstránke PRBB, autori projektových návrhov, ktorí budú mať záujem by mohli zverejniť svoje projektové návrhy na stránke PRBB už teraz. Cieľom je inšpirácia, zdieľanie nápadov medzi TS, získavanie podpory, informovanie pre tých, ktorý sa nemohli zúčastniť stretnutia TS...
  2. Dohoda na termínoch ďalších stretnutí TS: 11.1.2016 a 18.1.2016 o 17:00 hod.

 

Zapísal: Juraj Droppa

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Priemerne (0 Hlasy)