Novinky Novinky

Späť

Banskobystričania rozhodli 2016

Občania mesta Banská Bystrica rozhodli o tom, ktoré z 12 projektových návrhov budú v roku 2016 realizované z verejných financií, ktoré na tento účel Mesto alokovalo (ide o celkovú sumu 20 000 eur):

  1. Laskomerské singletraily (212 hlasov)
  2. Šport pre všetkých (192 hlasov)
  3. Relax-zóna Fončorda (166 hlasov)
  4. Projekt LETO - Kultúra pre ľudí 2016 (104 hlasov)

Ukazuje sa, že najväčšej podpore Banskobystričanov sa tešia projekty, ktoré sa snažia podporiť športové aktivity v meste. Úspešným je aj projektový návrh, ktorý rieši priestor pred obytnými blokmi na Internátnej ulici, na sídlisku Fončorda - tam by mal vzniknúť športovo - oddychový priestor pre všetkých obyvateľov danej oblasti. Už druhý raz je v participatívnom rozpočte úspešným aj projekt, ktorý predstavuje príklad spolupráce viacerých subjektov: je ním Projekt LETO - Kultúra pre ľudí 2016 a opäť ponúkne alternatívne kultúrne podujatia v letných mesiacoch...

-- Miroslav Šimkovič

za Koordinačnú radu PR BB

Priemerne (0 Hlasy)