Novinky Novinky

Späť

Boj proti biede

18.

Názov projektu:

Boj proti biede

Navrhovateľ/ka: Mgr. Pavel Pakoš

 

Stručný popis:

Na tomto svete existuje veľa biedy. Nielen tej viditeľnej, ale aj tej vnútornej, skrytej. Aby sme nemuseli používať represiu, zásah polície súdy a väzenia, treba nám kvalitnejšiu prevenciu.

Ponúkam jeden z preventívnych a výchovných projektov. Som katolíckym kňazom, momentálne perzekuovaný tými, čo sa hrajú na kresťanov a svätých, a sú svätuškármi. Čo je jedna z najhorších bied, horšia ako rakovina. Po 22. rokoch služby bývam medzi bezdomovcami, ale ich bieda nie je až tak veľká, ako u pánbožkárov. Človek má vonkajšok, ale i vnútro. O vonkajšie zdravie sa starajú lekári, o to vnútorné psychológovia, pedagógovia či kňazi. Musíme však nájsť motiváciu a aj sami sa o seba i iných starať. Kultivovať svoje vnútro. Detoxikovať sa od nekultúrnych a agresívnych vírusov. Byť kultúrnymi a inteligentnými ľuďmi. Spirituálne budú ľudia zdraví, ak si budú vážiť najskôr seba, potom iných a aj svojho Stvoriteľa. Spirituálne zdravie je i kultúra pekných medziľudských vzťhov. Patrí ku tomu aj uprataný bodrel v sebe i okolo seba. Treba ku tomu ľudí vychovať. Napomcť tomu, lebo rodiny, školy a cirkvi robia toho mnoho, ale je stále ešte veľa je toho, čo nestíhajú a vedome ignoranciou neriešia.

Popis projektu:

Výroba krátkych filmov (5- 10 min.).

Požičať kameru, alebo ju požičať a s minimálnym štábom natočiť pár inteligentne provokatívnych spotov a dať to najskôr na internet, ak sa to ujme tak aj inde. Ich cieľ je prebudiť slovenský národ z polospánku a polokresťanstva. Chýba tu jasný a buditeľský hlas.

O čom to bude? Napr.:

 1. V slovenskom národe je niekoľko umlčaných „bezákov." Kňazi dostali náhubok, nemôžu nič ve-rejne hovoriť, iba čo im povolia zhora. Keď je vo vnútri cirkvi strach, nie je tam láska... To nie je normálna situácia. Takto nás ktosi chce udržiavať v zakliatom pasívnom stave a letargii. Toto je tá viera, ktorá vyhovuje cirkvám. Chcú z nás robiť tupé stádo?
 2. Národ sa pomaly ale isto zotročuje a popritom sa hlása „sloboda". Kde je vlastne pravá sloboda?
 3. Je slušný človek dnes iným na posmech? Kde sa v nás berie vulgárnosť, agresivita a primitiviz-mus?
 4. Doprajme si denne luxus pokojného premýšľania. Zachovajme si zdravý rozum, čiže aj zdravo kritické myslenie.
 5. Je tu doba povrchová, povedal náš básnik Rúfus. Myslíme si, že klaňanie sa povrchu je to správ-ne náboženstvo? Kŕmenie sa bulvárom a prasačinami, to je podpora pakultúry.
 6. V čom je pornografia vlastne zlá? Nahota, intimita, odhaľovanie a zahaľovanie sa.
 7. Plytvanie, prejedanie sa, kupovanie zbytočných vecí... Je toto cesta ku šťastiu?
 8. Sebapoškodzovanie rôzneho druhu je hriech. Boli sme stvorení na presný opak.
 9. Náhlime sa a prestávame žiť úctu k životu. Umenie spomaliť sa. Zmysel nedele.
 10. Život po smrti. Rôzne predstavy čo bude po živote. Film nášho života. Žime tak, aby sme sa ne-hanbili za to, ako sa dnes správame.

Čas a miesto realizácie projektu:

Od júla 2014 do decembra 2014; Banská Bystrica a Slovensko

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

 1. Kúpa alebo prenájom kamery

800

 1. Zaplatenie pomocníkov pri natáčaní

400

 1. Výroba krátkych filmových spotov, videoposolstiev.

 50 x 10

 1.  Ich umiestnenie na internet a reklama projektu

 800

Celkový rozpočet projektu v €:

2500

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Nie.

Priemerne (1 Hlas)