Novinky Novinky

Späť

Bystričania neznášajú opustené deti

3.

Názov projektu:

Bystričania neznášajú opustené deti

 

Autor/ka: Dana Žilinčíková

 

Stručný popis:

Projekt cez zážitkové aktivity rozvíja porozumenie komunity smerom k ohrozeným (opusteným) deťom a ich rodinám a smerom k náhradnému rodičovstvu ako základnému nástroju na to, aby sa Banská Bystrica mohla stať mestom, z ktorého nebudú odchádzať deti do detských domovov. Pretože občania a miestne organizácie v meste dokážu ich opustenosti predísť, alebo sa o ne spoločne postarať, ak sa im to stane.

 

Popis projektu:

Projekt posilňuje význam funkčného rodinného zázemia a zdravej komunity pre kvalitu života a pomoc najzraniteľnejším jej členom – deťom. Nadväzuje na tradíciu 15 rokov odborných služieb a aktivít Centra Návrat na podporu náhradného rodičovstva na území mesta, na tradíciu záchrany detí, ktorým hrozí opustenie (Za)chráňme Kukulíka (7. rok) a odborných služieb pre rodiny v ohrození (9. rok), na kompetenciu mesta v zmysle Zákona o „ochrane detí" smerom k prevencii a podpore rodín s deťmi vo veľkom ohrození a ochrane detí. Ďalej na vybudovaný informačný internetový priestor pre rodiny s deťmi o službách pre rodiny a o náhradnej rodinnej starostlivosti – www.bb.mestorodiny.sk (od roku 2011).

Aktivity projektu a časový harmonogram:

JÚN – SEPTEMBER

- 5 zážitkovo-informačných seminárov „Čo môžem(e) urobiť pre opustené dieťa?" (prednostne v Komunitných a Materských centrách a v prorodinne orientovaných komunitách)

- tvorba a tlač motivačných materiálov k tejto téme

JÚN – NOVEMBER

- vynovenie web stránky bb.mestorodiny.sk + aktualizácia príspevkov o náhradnom rodičovstve a o službách pre rodiny s deťmi na území mesta

JÚL - OKTÓBER

- individuálne stretnutia so všetkými, ktorí chcú prispieť svojim dielom k budovaniu zdravej komunity

JÚL – NOVEMBER

- vybudovanie 5 informačných tabúľ / miest o náhradnom rodičovstve a Sieti pomoci tehotnej žene v ohrození „(Za)chráňme Kukulíka" (prednostne v Komunitných centrách a pod.) v spolupráci s účastníkmi zážitkových seminárov

OKTÓBER

- víkendový pobyt pre náhradné a bežné rodiny (prednostne rodiny účastníkov seminárov s cieľom prepájať a debarierizovať dve strany témy spoločným zážitkom)

- Festival o tehotenstve, rodičovstve, (ohrozenom) detstve a vzťahoch (7. Ročník) „Deväť dní o tom"

- „Čo potrebujeme, aby sme sa cítili v BB dobre?" (verejné vypočutie ľudí so skúsenosťou opustenia - detí i dospelých - náhradných rodičov a rodičov, ktorí sa popasovali s problémami) – event pre všetkých, ktorí chcú prispieť – pre poslancov, pracovníkov mimovládnych organizácií a inštitúcií na území mesta, ale aj pre občanov, ktorým to nie je jedno...

NOVEMBER

- spracovanie krátkeho filmu o ideách a aktivitách projektu, poďakovanie spolupracovníkom

 

Čas a miesto realizácie projektu:

1. jún – 30. november 2015 Þ Komunitné centrá, Materské centrá, iné vhodné miesta + priestory Centra Návrat v Banskej Bystrici, Dolná 9 a Radnica mesta

 

Rozpočet projektu:

Druh položky: Suma v €:

1. víkendový pobyt pre rodiny cca pre 12 rodín (50% náhradných rodín, 50% bežných rodín)

- strava, ubytovanie – 2 noci + 2x plná penzia /spolu pre 30 dospelých (24 rodičov + 3 lektori + 3 dobrovoľníci k deťom) ⇒ 25,- € / 1 dospelá osoba, plná penzia + pre 24 detí Þ zľava 20,- € / 1 dieťa, plná penzia

- prenájom spoločenských miestností počas celého víkendu (70,- € so zľavou)

podmienky máme predbežne dohodnuté s Chatou Slovenka, Moštenica

2530,-

2. grafické práce v rozsahu cca 20 hod. (20,- € / 1 hod.)

400,-

3. tlač letákov a informačných materiálov – 500ks A5 obosjtranne farebne, 5 ks A0, 50 ks A3,  nálepky 150 ks, magnetky 150 ks 

Ceny zistené z internetu ako prieskum trhu:

A0 – 30,- €

500 ks A5 (teda 250ks A4) - 0,55 x 250= 137,50

50 ks A3 0,6 x 50= 30,- €

magnetky 1,30€ x 150 = 195,- €

nálepky 150 (2€ za 4 ks) = 76,- €

468,50-

4. pomôcky k seminárom, pobytu, Festivalu 9 dní o tom + Verejnému eventu (flipchardové papiere, kancelárske papiere v adekvátnom množstve, fixy, motivačné obaly a pod.)

30,-

5. motivačné pomôcky pre aktívnych účastníkov seminárov a ďalších aktivít  - ocenenie (tričká s logom (Za)chráňme Kukulíka) - 30 ks – 8,- € / 1 ks

240,-

6. motivačné pomôcky  pre aktívnych účastníkov aktivít – ocenenie (tričká s nápisom „Neznášam opustené deti, preto pomáham, aby mali rodinu") - 30 ks - 8,- € /1 ks

240,-

7. platba domény bb.mestorodiny.sk (ďalší rok), doteraz hradné z prosriedkov Nadácie Socia

23,90-

Celkový rozpočet projektu v €:

3932,40

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

  • cca 80 hod. tvorba textov na web stránku + textov na informačné tabule, koordinácia Festivalu „9 dní o tom", individuálne oslovenie a spolupráca s aktívnymi účastníkmi Verejného eventu a propagácia jednotlivých aktivít

  • cca 30 hod. konzultácie s grafikom a spracovateľom filmu

  • cca 30 hod. príprava a realizácia víkendového pobytu pre rodiny + obsahu zážitkovo-informačných seminárov (dobrovoľníci Návratu, o. z.)

Iný vklad navrhovateľa:

  • cca 100,- € občerstvenie na jednotlivých aktivitách projektu (z vlastných zdrojov)

  • cca 200,- € réžia Centra Návrat (náklady kancelárie, priestory, telefóny, internet a pod.), hradené z iných zdrojov

  • cca 50,- €  vlastné špeciálne pomôcky pre priblíženie témy opustenosti detí

  • 150,- € mzda koordinátora projektu  (hradené z iných zdrojov)

  • 600,- € mzdy 4 odborných lektorov  (špecializovaní sociálni pracovníci, psychológovia – zamestnanci Návratu, o. z.) počas seminárov, individuálnych kozultácií a víkendového pobytu pre rodiny – hradené z iných zdrojov

  • 100,- € odmena spracovateľovi filmu, hradené z iných zdrojov

 

PRÍLOHA

(stiahnuteľný dokument vo formáte pdf - obsahuje rozpočtové odôvodnenie)

 

Priemerne (0 Hlasy)