Novinky Novinky

Späť

Dokončime začaté

31.

Názov projektu:

Dokončime začaté

Navrhovateľ/ka: Radoslav Zachar

 

Stručný popis:

Projektom sa zameriavame na dostavbu bikrosovej trate na Moskovskej ulici. Objekt je už dlhé roky v dezolátnom stave a po niekoľkých neúspešných pokusoch sa ho nepodarilo dať dokopy. S rekonštrukciou sme začali minulý rok a to prvou etapou s tým, že sme upravili aj okolie. Veríme, že dostavbou Bikrosovej trate doplníme chýbajúci element Banskej Bystrice a rozhýbeme mládež tým správnym smerom. Svojou všestrannosťou je projekt určený neobmedzenej vekovej skupine. Medzi hlavné benefity by som zaradil zlepšenie vzťahu k športu u mládeže a priučenie sa niečomu novému.

Popis projektu:

Projektom by sme chceli dokázať zrekonštruovať zchátralé športovisko v strede sídliska, ktoré je tŕňom v oku už dlhú dobu a premeniť ho na všestranné a príjemné prostredie. Rekonštrukcia bude spočívať z dvoch fáz – Zrovnávacej a dokončovacej. Do projektu zapojíme dobrovoľníkov z celého Slovenska a aj oni sa priučia novým veciam pod dozorom skúsených inštruktorov. Po ukončení projektu budeme mať k dispozícií funkčné športovisko so zameraním na bicykle a s dlhodobou udržateľnosťou. Športovisko bude plniť aj edukačnú úlohu tým, že dáme mladým miesto pre tréning, s možnosťou naučiť sa niečo nové a posúvať svoje limity.

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl – November 2014 / Moskovská Ulica

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1.Prenájom bágra 6*75,- eur

450,- eur

2.Prenájom vibračnej dosky 3 * 45

135,-eur

3.Nákup náradia

250,- eur

4.Preprava materiálu

150,- eur

5.Občerstvenie

15,- eur

6.Tlač informačných letákov

50,- eur

7.Výroba informačnej tabule

50,- eur

Celkový rozpočet projektu v €:

1100,- eur

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Všetku manuálnu prácu vykonávam dobrovoľne v plnom rozsahu.

 

Priemerne (2 Hlasy)