Novinky Novinky

Späť

Dopravné ihrisko

04

Názov projektu:

Dopravné ihrisko

 

Autor/ka: Marián Lietava

 

Stručný popis:

Rekonštrukcia asfaltovej plochy a chodníkov, ktoré slúžia ako dopravné ihrisko pre deti z MŠ a deťom z blízkeho okolia.

 

Popis projektu:

Dopravná výchova je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –  základný dokument pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Prostredníctvom DV si deti rozvíjajú špeciálne pohybové zručnosti pri bicyklovaní a kolobežkovaní, nadobúdajú informácie o doprave, rozvíjajú si psychomotorické kompetencie a prirodzenú radosť z pohybu. Na zabezpečenie DV v predškolskej výchove je potrebné vytvoriť vhodné prostredie a podmienky pre bezpečný pohyb detí. 

Nakoľko je asfalt popraskaný a zničený je nutná oprava a rekonštrukcia dopravného ihriska.

 

Rekonštrukcia by mala prebiehať v nasledovných fázach:

  • zbrúsenie a vyrovnanie asfaltového povrchu
  • nanesenie nového asfaltu
  • nové vodorovné dopravné značenie na asfalte /špeciálna farba na asfalt/

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Realizácia projektu by prebiehala v  mesiaci august, kedy je MŠ mimo prevádzky.

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1.  Brúsenie starého asfaltu, prípadne oprava 

        1000€

2.  Položenie nového asfaltu

        3500€

3.   Špeciálna farba na asfalt

          500€

Celkový rozpočet projektu v €:

       5000€

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Zabezpečenie pomocných prác a dopravného značenia

Priemerne (0 Hlasy)