Novinky Novinky

Späť

Florbal: cesta k pohybu a zdraviu

26.

Názov projektu:

Florbal – cesta k pohybu a zdraviu

Navrhovateľ/ka: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

 

Stručný popis:

Cieľom projektu je motivovať ľudí k pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho a dlhodobého rozvoja florbalu v meste Banská Bystrica ako prevencii proti sedavému spôsobu života.

Florbal je na Slovensku mladý šport, preto väčšina ľudí nepozná pravidlá a nevedia si odpovedať na mnoho otázok, ktoré sa pri realizácii tohto športu vynárajú. Pri nedodržiavaní pravidiel dochádza často k zraneniam a poškodeniu florbalových hokejok, čo môže mať opačný efekt z hľadiska vytvárania vzťahu k tomuto športu. Naše OZ ponúka spoznať a priblížiť širokej verejnosti tento moderný, silne motivačný šport podobný ľadovému hokeju, kde ho väčšina vníma ako dostupnú alternatívu. V rámci projektu bude OZ organizovať pravidelnú pohybovú činnosť pre všetkých, ktorí chcú bližšie poznať florbal, naučiť sa pravidlá a hrať v duchu Fair play. K tejto činnosti nevyhnutne patrí aj základné materiálne vybavenie pre tento šport – florbalové mantinely, ktorými OZ Fair play sports doposiaľ nedisponuje, čo obmedzuje jeho aktívnu činnosť v rozvoji tohto športu v Banskej Bystrici.

Popis projektu:

Súčasný spôsob života je poznačený hypokinézou – sedavým spôsobom života nielen u dospelých, ale už aj u detí a mládeže. Florbal ako moderný druh športu sa dostáva čoraz viac do popredia, čoho dôkazom je aj narastajúci počet záujemcov o tento šport najmä u detí a mládeže. Na základe výpovedí učiteľov základných a stredných škôl v Banskej Bystrici sa florbal dostáva spomedzi športových hier medzi najobľúbenejšie. Druhým čiastkovým cieľom projektu je zabezpečiť základné nevyhnutné florbalové vybavenie – florbalové mantinely. Tretím čiastkovým cieľom je poskytnúť širokej verejnosti bližšie informácie o tomto športe v reálnych podmienkach, odovzdať im skúsenosti z praxe, a tým ich motivovať k pohybovej aktivite - florbalu. Školenia by sa organizovali 1-krát týždenne, a to od septembra 2014 do decembra 2014. Školenia by viedli skúsení hráči florbalového klubu, ktorí naučia záujemcov hrať florbal podľa pravidiel a zodpovedia na akékoľvek otázky z tejto oblasti.

Nevyhnutnou súčasťou pri rozvoji toho športu sú florbalové mantinely, ktorými OZ Fair play sports doposiaľ nedisponuje. Už niekoľko rokov sa pokúša získať tento finančne vysoko náročný materiál. Florbalové mantinely by sme dokázali využiť pre všetky vekové kategórie na rôznych výkonnostných úrovniach ako napríklad: Florbalové krúžky pre žiakov základných škôl, Školská florbalová liga pre študentov stredných škôl, Florbal pre všetkých na rekreačnej úrovni, v Banskobystrickej florbalovej lige mužov, pre družstvá, ktoré reprezentujú mesto Banská Bystrica po celom Slovensku formou celoštátnej florbalovej ligy SR a regionálnych líg mládeže. Florbalové mantinely sú nevyhnutnou súčasťou pre realizáciu tohto športu, preto prosíme o podporu pri ich zakúpení.

Čas a miesto realizácie projektu:

ČAS: 1-krát týždenne v poobedňajších hodinách od septembra 2014 do decembra 2014. Florbalové ihrisko bude postavené podľa možností v jednej z týchto telocviční : Školská 7, Magurská 16.

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

Sada florbalových mantinelov RSA Active Profi IFF rozmerov 10 x 6 m 10 x 6 m - dodatkový set; modré, 8x2m, 4x1m, 4xrohový modul, bez vozíku,

Najlacnejší dodávateľ na SR podľa nášho prieskumu:

TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK, ul. 8. mája 1811/53, 926 01 SEREĎ, IČO: 43280803, tel: mobil: 0902 106 640

1 570,92

Sada florbalových mantinelov RSA Active Profi IFF rozmerov 10 x 6 m 10 x 6 m - dodatkový set; modré, 8x2m, 4x1m, 4xrohový modul, bez vozíku,

Najlacnejší dodávateľ na SR podľa nášho prieskumu:

TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK, ul. 8. mája 1811/53, 926 01 SEREĎ, IČO: 43280803, tel: mobil: 0902 106 640

1 570,92

Sada florbalových mantinelov RSA Active Profi IFF rozmerov 10 x 6 m 10 x 6 m - dodatkový set; modré, 8x2m, 4x1m, 4xrohový modul, bez vozíku,

Najlacnejší dodávateľ na SR podľa nášho prieskumu:

TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK, ul. 8. mája 1811/53, 926 01 SEREĎ, IČO: 43280803, tel: mobil: 0902 106 640

1 570,92

Celkový rozpočet projektu v €:

4 712,76

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Áno, učiť laikov hrať florbal podľa pravidiel, poradiť im, a zodpovedať na akékoľvek otázky z praxe - florbalu. Rozsah dobrovoľníckej činnosti je 1 hodina týždenne od septembra 2014 do decembra 2014 t. j. 16 hodín počas doby 4 mesiacov. Túto činnosť by vykonávali skúsení hráči florbalového klubu.

Priemerne (2 Hlasy)