Novinky Novinky

Späť

Fončorda - Multifunkčné ihrisko

6.

Názov projektu:

Fončorda: Multifunkčné ihrisko

 

Autor/ka: Ján Hruška

 

Stručný popis:

Zámerom projektu je revitalizovať plochu bývalého Domu technikov na sídlisku Fončorda s cieľom vytvoriť priestory pre športové a voľnočasové aktivity mládeže. V súčasnosti je povrch tvorený hrubým betónom, ktorý je pre deti a mládež pri hrách a aktivitách nebezpečný (dochádza k rôznym zraneniam).

 

Popis projektu:

Bývalý Dom technikov (Moskovská ulica  č. 3 – 15) predstavuje plochu s rozlohou 13 x 23 m (viď obrázok v prílohe). Ide o hrubý betónový podklad, na ktorom často dochádza k zraneniam detí, ktoré sa v okolí hrajú, prípadne sa naháňajú po betóne. Okolie tvorí kríkový a trávnatý porast, k dispozícii sú len tri lavičky na.

V rámci projektu chceme revitalizovať túto plochu nasledovne:

  • Vybudovanie hladkej gumenej plochy ( ktorá je oveľa bezpečnejšia pri pádoch). Možný dodávateľ - KUPAS s.r.o., 913 24 Svinná 73, P.O.BOX 115, 912 50 Trenčín  http://www.mobiliar.biz/sk/dalsie-produkty/sportoviska/povrchy/gumena-zamkova-    dlazba.aspx

  • Vybavenie športoviska pre kolektívne športy ako bránky, basket.koše: Možný dodávateľ, ( kontakt cez navrhovateľa projektu) – BSB Bonta s.r.o

Upravená plocha by mala reflektovať na potrebu zlepšenia štandardu výchovy detí a mládeže a ich sebarealizácie prostredníctvom športových aktivít.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Ulice: Moskovská,Oremburská,Tulská, Júl – August 2015

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. 1040 Gumená zámková dlažba univerzál

3500

2. farba na vyznačenie čiar

300

3. bránky/koše

1000

Celkový rozpočet projektu v €:

4800

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Dobrovoľnícka práca 10 mužov na rekulturizácii plochy (úprava povrchu, osadenie košov)

Občerstvenie – jedlo a pitný režim počas prác zabezpečíme z vlastných zdrojov.

 

Prílohy:

 

Priemerne (0 Hlasy)