Novinky Novinky

Späť

Fončorda: športovo-oddychový areál

24.

Názov projektu:

Fončorda: športovo-oddychový areál

Navrhovateľ/ka: Ján Hruška

 

Stručný popis:

Zámerom projektu je revitalizovať plochu bývalého Domu technikov na sídlisku Fončorda s cieľom vytvoriť priestory pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, sekundárne aj oddychovú zónu pre mamičky a seniorov. V súčasnosti je povrch tvorený hrubým betónom, ktorý je pre deti a mládež pri hrách a aktivitách nebezpečný (dochádza k rôznym zraneniam).

Popis projektu:

Bývalý Dom technikov (Moskovská ulica  č. 3 – 15) predstavuje plochu s rozlohou 13 x 23 m (viď obrázok v prílohe). Ide o hrubý betónový podklad, na ktorom často dochádza k zraneniam detí, ktoré sa v okolí hrajú na jednej preliezke, prípadne sa naháňajú po betóne. Okolie tvorí kríkový a trávnatý porast, k dispozícii sú len tri lavičky na sedenie (z toho dve pôvodne slúžia ako lavičky pre hráčov jednotlivých tímov).

V rámci projektu chceme revitalizovať túto plochu nasledovne:

  • Vybudovanie hladkej betónovej plochy (liaty betón, ktorý je oveľa bezpečnejší pri  pádoch),
  •  Predĺženie plochy pre viacúčelové využitie na 13 x 30 m
  • Vyznačenie čiar pre kolektívne športy

Sekundárne by sme upravili aj okolie tejto plochy:

  • Vybavenie športoviska pre kolektívne športy ako bránky,mantinely, príp. iné
  • Posedenie pre dospelých s deťmi, pre seniorov

Upravená plocha by mala reflektovať na potrebu zlepšenia štandardu výchovy detí a ich sebarealizácie prostredníctvom voľnočasové (športových) aktivít.

Čas a miesto realizácie projektu:

Ulice: Moskovská,Oremburská,Tulská, Jún - September 2014

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. liaty betón (75€ na m3, spotreba 10 m3)

750

2. farba na vyznačenie čiar

250

3. mantinely(demontovatelne)

1600

4. bránky

200

5. lavičky na posedenie (mamičky s deťmi, seniori),preliezky a hojdacky

1200

Celkový rozpočet projektu v €:

4200

Pre mantinely na ihrisko čo sa týka ceny je najzaujímavejší predajca:

TIME-Mgr. Tibor Nešťák
8. mája 1811/53
926 01 Sereď
e-mail: info@insport.sk
tel. č.: 0902 106 640

www.insport.sk

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Dobrovoľnícka práca cca 10 mužov na rekulturizácii plochy (úprava povrchu liatym betónom, osadenie košov, brániek, lavičiek atď.) Občerstvenie – jedlo a pitný režim počas prác zabezpečíme z vlastných zdrojov.

Príloha:

 

Priemerne (3 Hlasy)