Novinky Novinky

Späť

FÓRUM pre PR BB

Milí priatelia a priaznivci participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici!

Dovoľte nám pozvať vás na platformu Fóra participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, kde môžete pridávať svoje návrhy, týkajúce sa participatívneho rozpočtu v BB - k jeho procesu, podobe, Štatútu - a kde sa môžte tiež k jednotlivým návrhom, nápadom, pripomienkam vyjadrovať (za alebo proti), argumentovať a diskutovať.

Novú platformu, Fórum participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, nájdete na tejto adrese: https://prbb.consider.it
Aby ste mohli platformu využívať pre pridávanie svojich príspevkov a diskutovanie o nich, je potrebné sa na fórum zaregistrovať s platnou e-mailovou adresou.

 

Priemerne (0 Hlasy)