Novinky Novinky

Späť

Hodnotiace hárky 2019a vyplnené

Na žiadosť Vladimíra Ivana zverejňujeme vyplnené hodnotiace hárky jednotlivých predkladateľov projektových návrhov do participatívneho rozpočtu pre r. 2019.
 
Hodnotiace hárky

 

Predkladateľ projektu Cyklostrom vo svetle a tieni bol na prezentácii projektov zastúpený p. Dagmar Rajčanovou, ktorá sa však procesu hodnotenia, žiaľ, nezúčastnila a teda neodovzdala hodnotiaci hárok vyplnený.
Priemerne (0 Hlasy)