Novinky Novinky

Späť

IŠUP na facebooku

V Banskej Bystrici vznikla v r. 2015 nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, n. o., ktorá si za cieľ kladie presadzovať participatívne plánovanie verejných priestorov v meste. IŠUP, n. o. od svojho vzniku zorganizovala niekoľko verejných prezentácií a workshopov na rôzne témy, ako Verejné priestory v Banskej Bystrici dnes - a zajtra?; Zeleň v Banskej Bystrici: ako ďalej?; Mesto (aj) pre peších - realita alebo sen?; či Voda v meste v 21. storočí... Okrem toho IŠUP, n. o. zorganizovala verejné stretnutie pod názvom Verejné plánovanie na sídlisku Radvaň, ktorého obsahom bola diskusia k ihriskám v tejto mestskej časti.

Ak vás problematika participatívneho plánovania verejných priestorov v našom meste zaujíma viac, sledujte stránku IŠUP, n. o. na facebooku.

Priemerne (0 Hlasy)