Novinky Novinky

Späť

Komunitné centrum Iliaš - II. fáza

7.

Názov projektu:

Komunitné centrum v Iliaši – II. etapa

 

Autor/ka: Ján Žambor

 

Stručný popis:

Samotná mestská časť Iliaš nemala do dnešných dní žiadny priestor, kde by sa mohli miestni občania stretávať, kde by mohla miestna občianska rada vykonávať svoju prácu, kde by mohli byť organizované miestne akcie ako sú Jubilanti, Deň Eliáša, Fašiangy,  MDD a ďalšie. Doteraz sa tieto podujatia organizovali na „zelenej lúke".  Pre obyvateľov Iliaša je to významná vec a uskutočnením tejto prestavby by sa výrazne zvýšil komunitný život, významnou mierou by to pomohlo vzťahom medzi ľuďmi, podporilo by to spolupatričnosť a občiansku aktivitu.

 

Popis projektu:

Pomocou PRBB sa podarilo v roku 2014 urobiť najnevyhnutnejšie úpravy v  nevyužívanej zbrojnici. Chceli by sme v rekonštrukcii pokračovať a vytvoriť tu ešte sociálne priestory (WC a kuchynku). K tomu je potrebné urobiť vodovodnú prípojku a kanalizačnú prípojku Tento priestor bude slúžiť všetkým občanom mestskej časti, sami by si ho spravovali, upratovali a starali sa oň. Zároveň by to mohlo slúžiť aj ako volebná miestnosť, ktorá tu momentálne nie je. Keďže sa z tohto projektu dá uchádzať len o 5.000,- EUR, zvyšok prostriedkov si zabezpečíme sponzorsky, zbierkou, príp. inou formou.

Pôjde najmä o tieto stavebné práce – vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, sanita, vybavenie spoločenskej miestnosti – stoly, stoličky a 2 ks konvektory na kúrenie v zimnom období

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl - August 2015  Iliašska cesta 9 Banská Bystrica (bývalá požiarna zbrojnica)

 

Rozpočet projektu:

 

Druh položky:

Suma v €:

1. Stavebné úpravy v zadnom priestore aj s výmenou okna

1400

2. Vodovodná a kanalizačná prípojka

1900

3. Úprava elektroinštalácie a osvetlenia

500

4. Montáž sanity v kuchynke a WC

700

5. Položenie dlažby a obkladov v kuchynke a WC

300

6. 2ks konvektory

200

Celkový rozpočet projektu v €:

5000

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Pomoc pri stavebných prácach, údržba centra

Priemerne (0 Hlasy)