Novinky Novinky

Späť

Komunitné centrum v Iliaši

8.

Názov projektu:

Komunitné centrum v Iliaši

Navrhovateľ/ka: Ján Žambor

 

Stručný popis:

Samotná mestská časť Iliaš nemá k dnešnému dňu žiadny priestor, kde by sa mohli miestni občania stretávať, kde by mohla miestna občianska rada vykonávať svoju prácu, kde by mohli byť organizované miestne akcie ako sú Jubilanti, Deň Eliáša, Fašiangy, MDD a ďalšie. Doteraz sa tieto podujatia organizujú na „zelenej lúke". Je tu k dispozícii nevyužívaná zbrojnica a časť tejto stavby by sme chceli prerobiť na spoločenskú miestnosť. Išlo by o priestor cca. 30m2, ktorý by slúžil všetkým občanom mestskej časti, sami by si ho spravovali, upratovali a starali sa oň. Zároveň by to mohlo slúžiť aj ako volebná miestnosť, ktorá tu momentálne nie je. Keďže sa z tohto projektu dá uchádzať len o 5.000,- EUR, zvyšok prostriedkov sa snažíme zabezpečiť sponzorsky, zbierkou, príp. inou formou.

Pre obyvateľov Iliaša je to významná vec a uskutočnením tejto prestavby by sa výrazne zvýšil komunitný život, významnou mierou by to pomohlo vzťahom medzi ľuďmi, podporilo by to spolupatričnosť a občiansku aktivitu.

Popis projektu:

Pôjde najmä o tieto stavebné práce: vymurovanie priečok, osadenie 1ks okna, 1ks dverí, zamurovanie otvoru, položenie podlahy, stierkovanie, maľovanie, hydroizolácia, tepelné izolácie podláh a i. Ide o základnú rekonštrukciu budovy tak, aby bolo možné organizovať spomínané podujatia.

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl-august 2014 – mestská časť Iliaš, bývala hasičská zbrojnica

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. zamurovanie otvoru 2m3

300,-

2. Oprava vnútorných vápenných omietok stien 80m2

460,-

3. Vonkajšia omietka stien 50m2

500,-

4. Búranie muriva, otvorov, prekladov, zárubní

120,-

5. Odvoz sutiny, poplatok za skladovanie

150,-

6. Izolácie proti vode a vlhkosti

600,-

7. Tepelná izolácia podláh

200,-

8. Klampiarske konštrukcie (žľaby, odpadové rúry)

250,-

9. Plastové okno 1200/1200 vrátane parapetu

190,-

10. Plastové vchodové dvere

830,-

11. Keramické dlaždice 200x200 30m2 vrátane montáže

630,-

12. Nátery stien, penetrovanie, stierkovanie

470,-

13. Úprava elektroinštalácie

300,-

Celkový rozpočet projektu v €:

5.000,-

 

Dobrovoľnícka činnosť:

Pomoc pri stavebných prácach, vypratanie zbrojnice.

Priemerne (1 Hlas)