Novinky Novinky

Späť

KooR PR BB 2022-23

Vladimír Ivan
Vladimír Bállek
Miroslav Šimkovič
Michal Valent
Andrea Dolinská
Anton Minárik
Dorota Líšková
Marián Moravčík

Tematické skupiny:

  • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie
  • Zeleň v meste a verejné priestranstvá
  • Kultúra a kreatívny priemysel
  • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl
Priemerne (0 Hlasy)