Novinky Novinky

Späť

Krátke anotácie projektov 2019

Krátke anotácie projektových návrhov


Názov: Relax zóna IV. Etapa
Autor: Juraj Hajdu
Suma:
€ 9839,-
Popis:

Predmetom projektu je vecné a organizačné plnenie, zabezpečujúce plné využívanie doteraz vybudovanej RELAX ZÓNY (ďalej len RZ), pred obytným blokom na Internátnej ulici č. 13–23 (miestna časť Fončorda) v čistom, uzavretom a udržiavanom prostredí vo FITPARKU, na PLOCHE PRE DETI a rekonštrukcia pridomových záhonov na tzv. kompaktné.
FITPARK - inštalácia stroja na posilňovanie chrbtových svalov a ohradenie celého FITPARKU.
SEVERNÉ ZÁHONY - výsadba nízkokmenných stromov, inštalácia vyvýšených obrubníkov, výsadba rastlín znášajúcich stály tieň.
JUŽNÁ STRANA - oprava nízkeho oplotenia, rekonštrukcia záhonov na kompaktné s voľbou nových rastlín s úpravou jedného záhonu zatrávňovacou dlažbou.
CHODNÍKY medzi jednotlivými zónami s použitím plochej kamennej dlažby.

Tento projekt bude podporovať komunitný rozvoj a súžitie všetkých vekových kategórií a záujmových skupín.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Obnova povrchu športového ihriska
Autor: Eva Mazancová
Suma:
€ 7503,-
Popis:
Asfaltové ihrisko na Severnej ulici medzi domami 16-18, 12-13, 14-15 je miestom, kde sa stretávajú rodiny s deťmi a utužuje sa komunita. Povrch ihriska je však v dezolátnom stave, pričom na niektorých miestach prerastá tráva. Cestné komunikácie v okolí sú tvorené najmä dlažobnými kockami, čo znemožňuje možnosť korčuľovania, kolobežkovania či jazde na odrážadlách. Zámerom projektu je teda vyrovnanie a revitalizácia povrchu ihriska, aby bolo vhodné a najmä bezpečné aj na dané aktivity. Hodnota by mala spočívať v pridanej funkcii kreatívneho povrchu nafarbením ciest, skákacích a iných hier a tým vychovávať deti k uvedomelému správaniu sa na cestných komunikáciách, zábave a rozvoju detskej motoriky.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Hybaj sa hýbať!
Predkladateľ: Dávid Lupták
Suma:
€ 6800,-
Popis:
Ak chceme rozhýbať mladých ľudí v meste, musíme im poskytnúť možnosti na atraktívne formy trávenia voľného času. Tým môže byť aj cvičenie na Flowparku – prenosnej konštrukcii z tyčiek, ktorá je využiteľná na tréning s vlastným telom (workout, parkour či crossfit) aj pre širokú verejnosť. V Banskej Bystrici je, napriek jej veľkosti, žalostne málo možností na takýto dostupný tréning. Spomínaná konštrukcia je unikátna práve v tom, že po čase ju môžeme presunúť na iné miesto a umiestniť ju tam, kde bude najvyužiteľnejšia.

Stiahnuť celý projekt

Názov: 75 líp k výročiu SNP (stromy povstania)
Autor: Vladimír Ivan
Suma:
€ 9312,50-
Popis:
Občianske združenie NEW FACES má v Banskej Bystrici viac ako 13. ročnú tradíciu. Tohto roku si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania, preto sme sa rozhodli vysadiť „STROMY POVSTANIA". Je dôležité, aby odkaz Slovenského národného povstania (SNP) išiel z generácie na generáciu a výsadbou stromov povstania, ktoré  budú našou symbolikou, pripomínajúcou historické udalosti a okolnosti, sa niesol odkaz pre nasledujúce generácie.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Za málo peňazí, veľa muziky
Autor: Marek Štrajánek
Suma:
€ 3300,-
Popis:
Projekt Za málo peňazí, veľa muziky má zámer spropagovať malé klubové podujatia alternatívneho typu. Tieto podujatia nemajú masový dosah a ich cieľom nie je zarábať na kultúre a návštevníkoch. Primárnym zámerom je poskytnúť alternatívu voči komerčným podujatiam a vplývať tak na vyvážený rozvoj kultúry v našom meste.

Stiahnuť celý projekt

Názov: 1. Banskobystrický hackathon
Autor: David Kapusta
Suma:
€ 4500,-
Popis:
Mesto Banská Bystrica nemusí byť len údržbárom, ale aj iniciátorom výziev a inovatívnych riešení pre všetkých jeho obyvateľov. Liahňou takýchto riešení je mestský hackathon, ktorý skoncentruje v krátkom čase zdroje a talent a vyrieši konkrétne problémy obyvateľov mesta alebo im uľahčí život prostredníctvom novej aplikácie. Hackathon je 3-dňové stretnutie programátorov, grafikov a kreatívcov, ktoré bude mať za cieľ priniesť konkrétne koncepty, aplikácie a weby, ktoré budú mať potenciál zjednodušiť a zatraktívniť obyvateľom mesta život. Okrem toho má potenciál vytvárať spojenectvo so súkromným podnikateľským sektorom.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Sprístupnenie Denného centra Radvaň
Autor: Roman Miškár
Suma:
€ 10 000,-
Popis:
Účel projektu: príprava využívania Denného centra Radvaň pre verejné stretávania a komunitné aktivity obyvateľov Radvane.
Cieľ projektu: vytvoriť podmienky bezbariérového prístupu do denného centra a bezpečného využívania pozemku pre komunitné aktivity rôznych cieľových skupín obyvateľov Radvane.
Cieľové skupiny: obyvatelia mestskej časti Radvaň – seniori, matky z deťmi, mládež, záujmové a občianske združenia v Radvani, Občianska rada Radvaň.
Špecifické ciele:

  • zabezpečiť peší bezbariérový prístup do denného centra
  • vytvoriť podmienky pre bezpečné využívanie pozemku denného centra
  • pripraviť návrh pre využitie pozemku DC pre verejné stretávanie a komunitné aktivity

Stiahnuť celý projekt

Názov: Živá voda v Sásovej
Autor: Zuzana Škařupová
Suma:
€ 4200,-
Popis:

Odborná prezentácia a inštalácia kamennej vodnej kaskády (flowform) v relaxačnej zóne Komunitnej záhradky v Sásovej a usporiadanie 4 integračných kreatívnych workshopov pre verejnosť a komunity ohrozené sociálnou exklúziou (modelovanie keramických vodných kaskád).

Stiahnuť celý projekt

Názov: Detské ihrisko na Karpatskej ulici
Autor: Erika Polakovičová
Suma:
€ 3829,60-
Popis:

Obyvateľstvo v slepej ulici na Karpatskej (medzi Karpatskou 4-6) sa v posledných rokoch výrazne vymenilo, staršie generácie s odrastenými deťmi nahradili mladé rodiny s malými deťmi, pre ktoré chýba miesto na bezpečné hranie sa a športové vyžitie. V okolí sa žiadne detské ihrisko pre menšie deti nenachádza, v blízkosti je len zachovaná asfaltová plocha po zbúraní Centra voľného času, ktoré však využívajú prevažne staršie deti. V minulosti v tejto časti Sásovej detské ihrisko bolo, to však bolo postupne zrušené vzhľadom na nové nariadenia a normy EÚ a SR. Cieľom projektu je preto vybudovanie chýbajúceho detského ihriska v tejto časti mesta. Cieľovú skupinu tvoria všetky generácie - rodiny s malými deťmi, ktoré môžu bezpečne a zmysluplne tráviť voľný čas, dospelí a seniori, ktorí si môžu budovať vzťahy a udržiavať sociálne väzby.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Eventový stan
Autor: Frederika Gilianová
Suma:
€ 7963,30-
Popis:

Banská Bystrica je krásne mesto v srdci Slovenska, ktoré je bohaté na kultúru. Každoročne sa tu koná stovka podujatí, ktoré sa usporadúvajú vo všetkých ročných obdobiach a za rôzneho počasia. A práve počasie vie byť kameňom úrazu. Cieľom každého podujatia je aby sa jeho účastník cítil príjemne, no nie vždy je to možné. Pracovníkov podujatí môže pri práci rýchlo znechutiť daždivé alebo aj naopak príliš slnečné a horúce počasie. Myšlienkou tohto projektu je zabezpečiť väčšie pohodlie pracovníkov podujatí, konajúcich sa v meste Banská Bystrica.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Obnova športového ihriska THK, II. etapa
Autor: Zuzana Luptáková
Suma:
€ 5838,26-
Popis:

Športové ihrisko sa nachádza na konci ulice Trieda Hradca Králové (pred bytovým domom 31 – 33) a je aktívne využívané obyvateľmi všetkých vekových kategórií na rôzne športové aktivity: hokejbal, basketbal, tenis, bedminton, v zime ako ľadová plocha na korčuľovanie a ľadový hokej. Zámerom projektu je obnova asfaltového povrchu a tým zlepšenie podmienok pre ďalšie bezpečné využívanie ihriska, podpora športovania mládeže a tiež vytvárania komunitných vzťahov medzi rodinami. Projektom nadväzujeme na opravu 1. polovice plochy ihriska, ktorá bola zrealizovaná v roku 2018 a uchádzame sa o prostriedky na dokončenie zvyšnej plochy ihriska.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Folcolor pre mesto II.
Autor: Igor Fekiač
Suma:
€ 9927,26-
Popis:

Mladí ľudia pomaly zabúdajú na ľudové tradície, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Myšlienkou projektu FOLCOLOR PRE MESTO II je opäť priblížiť folklórne a ľudové tradície novou, modernou a progresívnou formou tak, aby si získali pozornosť a záujem najmä mladších ročníkov a rozprúdili voľnú debatu o tom, čo je pre nás a našu kultúru originálne a jedinečné.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Cyklostrom vo svetle a tieni
Autor: Štefan Oliš
Suma:
€ 10 000,-
Popis:

Projekt Cyklostrom vo svetle a tieni bude príspevkom Mesta BB k Európskemu týždňu mobility, ktorým poukážeme na negatívne dopady motorovej dopravy na kvalitu života obyvateľov v meste. Projekt bude realizovaný participatívnou formou, kde budú mať obyvatelia možnosť podieľať sa na vytvorení jedinečného diela, ktoré bude symbolizovať spojenie umenia, zdravého pohybu a zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia. Spoločne zhotovené dielo bude prezentované najprv, ako jedna z expozícií počas festivalu Svetla a tieňa, v dňoch 27. a 28. septembra 2019 a následne bude natrvalo osadené do revitalizovaného parčíku pri potoku Tajovka, ktorý sa nachádza v blízkosti novovybudovanej cyklotrasy ESC - Podlavice.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Fitness/Workout Poľná park
Autor: Roman Miškár
Suma:
€ 10 000,-
Popis:

Cieľ projektu: vytvoriť podmienky pre relax, šport a pohyb širokej vekovej skupine obyvateľov Radvane, vytvorenie podmienok na zbližovanie generácií a rodín pri aktívne strávenom čase pod holým nebom.
Cieľová skupina: obyvatelia sídliska Radvaň a ostatní športu chtiví obyvatelia mesta BB.
Špecifické ciele projektu:

  • pripraviť podmienky na umiestnenie fitness strojov workout zariadení
  • realizovať dodávku strojov a ich montáž

Stiahnuť celý projekt

Názov: Hommage á Ján Cikker
Autor: Lucia Maloveská
Suma:
€ 1250,-
Popis:

Hommage á Ján Cikker bude pripomienkou významného banskobystrického rodáka, hudobného skladateľa Jána Cikkera, od smrti ktorého v decembri tohto roku uplynie 30 rokov. Pôjde o koncert vážnej hudby s ťažiskom v Cikkerových dielach, ktoré však budú doplnené niekoľkými súvisiacimi dielami iných autorov a takisto krátkymi hovorenými vstupmi, ktoré publiku priblížia osobnosť Jána Cikkera. Účinkovať budú umelci spätí s Banskou Bystricou: pôjde o profesionálnych hudobníkov aj talentovaných študentov.

Stiahnuť celý projekt

Názov: Empatické rodičovstvo - na vlastnú žiadosť autora projekt z výberového procesu sťahujeme.
Autor: Matúš Kucbel

Názov: Spájame sa naša dolina
Autor: Bibiána Janšová
Suma:
€ 2031,-
Popis:
Náš projekt prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov v Uľanke podporou spoločenských akcií, ktoré v rámci tohto projektu chceme skvalitniť. Našou cieľovou skupinou sú deti, mládež a obyvatelia Uľanky bielej a rómskej komunity.

Stiahnuť celý projekt

 

Priemerne (0 Hlasy)