Novinky Novinky

Späť

Projekty PRBB od r. 2014

Lokalizácia projektov od roku 2014 je orientačná. Projekty bez bližšej lokalizácie boli umiestnené na sídlo MsÚ. Pri projektoch s realizáciou na viacerých lokalitách bola vybraná len jedna. Zdroj mapky  (autor: Milan Cerovský)

Priemerne (0 Hlasy)