Novinky Novinky

Späť

Návrh projektu a metodika

Tu si môžete stiahnuť formulár Návrh projektu PRBB (dokument vo formáte .docx) a tiež Manuál, obsahujúci dôležité informácie pre vypracovanie projektového zámeru.

Priemerne (0 Hlasy)