Novinky Novinky

Späť

Oddychová zóna pre deti a dospelých

9.

Názov projektu:

Oddychová zóna pre deti a dospelých v Mestskom parku s výtvarnými prvkami

 

Autor/ka: Vladimír Ivan

 

 

Stručný popis:

Hlavnou myšlienkou projektu je znovu oživiť Mestský park v Banskej Bystrici , ktorý bol v minulosti miestom oddychu, príjemných prechádzok a posedení, vzájomného stretávania sa rodín, ale aj koncertov v centrálnom altánku. V súčasnosti je však tento vzácny priestor dosť zanedbaný a Bystričanmi málo navštevovaný. Miesto je jedinečné svojou polohou a priestorom, ktorý poskytuje všetkým obyvateľom Banskej Bystrice. Realizáciou projektu sa oživí a zrevitalizuje časť parku a vytvorí sa tak miesto podporujúce trávenie voľného času v prírode. Posilní sa aj občianske cítenie obyvateľov.

 

Popis projektu:

Hlavnou aktivitou č. 1 je výsadba nových rastlín, čím sa podporí pestovanie pôvodných drevín, rastlín a kvetov a zároveň sa posliní vzťah ku životnému prostrediu a všetkým jeho zložkám. Snahou je posilniť záujem o starostlivosť o životné prostredie medzi obyvateľmi Banskej Bystrice. K tomu budú slúžiť informačné panely, ktoré budú informovať o starostlivosti o životné prostredie v parkoch , úlohách rastlín a stromov v našom živote ako aj o tom, čo môžeme pre ochranu prírody urobiť v bežnom živote.

Druhou aktivitou je vytvorenie oddychovej zóny  v New Faces Aréne v Mestskom parku, ktoré v sebe zahŕňa vybudovanie drevených artefaktov pre realizovanie workshopov a art terapie, vytvorenie miesta pre oddych a trávenie voľného času - osadenie okrasných drevených artefaktov  v duchu ,,Ostrova pokladov,, a to konkrétne: rozprávkový morský koráb, rybky na  sedenie, morská príšera, truhlica s pokladom, loď dobrodruhov, vyhliadková veža, rodinná lavica z masívu.

Aktivity budú realizovať členovia OZ NEW FACES a dobrovoľníci, ktorí spolupracujú s občianskym združením prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

júl až september 2015, New Faces Arena – Mestský park Banská Bystrica

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

  1. Materiál : drevo kovové, brúsny materiál, spájacie prvky, ochranné náterové hmoty, povrchová úprava, drevo, guľatina 15-30 cm priemer na 4m dĺžky - 60ks

500

  1. drevo, masív 70-80 cm priemer na 4m dĺžky - 5ks,   

200

  1. brúsny materiál, kotúče podľa hrúbky zrna - 100ks

150

  1. odvoz dovoz,  auto s rukou,       

200

  1. spájací materiál, skrutky, klince, závitové tyče, stojky, pätky,

500

  1. ochranné náterové hmoty, bochemit, lanový olej 50litrov,

100

  1. povrchová úprava, akryl, lak 50 litrov.

250

Celkový rozpočet projektu v €:

1900

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Aktivity budú realizovať členovia OZ NEW FACES a ľudia, ktorí spolupracujú z občianskym združením prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Priemerne (0 Hlasy)