Novinky Novinky

Späť

Odovzdanie manuálu

Slávnostné odovzdanie manuálu Občianske mesto a efektívna participácia - Plánovanie so zapojením verejnosti primátorovi Banskej Bystrice, Jánovi Noskovi

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko prebral od predsedu správnej rady IŠUP, n.o. Miroslava Šimkoviča a riaditeľa Petra Rusnáka manuál Občianske mesto a efektívna participácia - Plánovanie so zapojením verejnosti. Manuál bol pripravený a vytlačený vďaka dotácii primátora mesta. Jeho autorkou je Zora Pauliniová.

Súčasťou projektu Občianske mesto II, ktorý realizuje IŠUP, n.o. v roku 2019, sú aj diskusie s občianskymi radami, komisiami mestského zastupiteľstva, odbornými útvarmi mestského úradu o možnostiach zapojenia verejnosti do plánovania verejných priestorov v Banskej Bystrici.

Priemerne (0 Hlasy)