Novinky Novinky

Späť

Osadenie altánku na Urpínskych serpentínach

13.

Názov projektu:

Osadenie altánku na „Urpínskych serpentínach"

Navrhovateľ/ka: Andrej Predajniansky

 

Stručný popis:

Cieľom projektu je osadenie altánku na „Urpínskych seprentínach", ktoré boli kedysi obľúbeným a vyhľadávaným oddychovým miestom Banskobystričanov.

Popis projektu:

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný chce umiestniť aspoň jeden z troch altánkov na urpínskych serpentínach, ktoré kedysi dotvárali kulisu tohto obľúbeného a vyhľadávaného oddychového miesta Banskobystričanov.

Na pôvodný zachovaný základ by sa uložila konštrukcia altánku. Je ešte potrebné vyčistiť okolie základu, ktoré je možné realizovať v rámci brigádnických aktivít spolku. Na jeseň minulého roku bol v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou serpentín na mieste umiestnenia altánku vykonaný priesek drevín a v súčasnosti je z tohto miesta krásny výhľad na Banskú Bystricu. Umiestnenie altánku by len zvýšilo atraktivitu tohto výhľadu.

Čas a miesto realizácie projektu:

2. polrok 2014

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. zemné práce

192,80

2. základy

426,74

3. zvislé a kompletné konštrukcie

522,38

4. komunikácie

318,97

5. ostatné konštrukcie a práce

100,97

6. konštrukcie tesárske

1403,72

7. konštrukcie klampiarske

307,40

8. krytiny tvrdé

393,76

9. nátery spolu

314,33

Celkový rozpočet projektu v €:

3 981,05 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Príprava a vyčistenie miesta na osadenie altánku.

Príloha:


 

Priemerne (1 Hlas)