Novinky Novinky

Späť

Oznam

Po zozbieraní projektových návrhov v procese participatívneho rozpočtu pokračujeme:

16. 3. 2018 - Stanoviská ÚHA, KPÚ a pod. k projektovým návrhom, u ktorých je takéto stanovisko nutné

19. 3. 2018 - Zverejnenie projektov

27. 3. 2018 - Druhé diskusné fórum (17:00 Veľká sála MsÚ, ul. ČSA 26)

19. 4. 2018 - Ukončenie hlasovania o projektoch

 

Priemerne (0 Hlasy)