Novinky Novinky

Späť

Parkour Meeting Banská Bystrica 2015

11.

Názov projektu:

Parkour Meeting Banská Bystrica 2015

 

Autor/ka: Dávid Lupták

 

Stručný popis:

Piaty ročník medzinárodného stretnutia parkouristov v Banskej Bystrici, ktoré je najväčšie v Strednej Európe a každoročne sa ho zúčastňuje okolo 150 mladých ľudí z niekoľkých krajín. Do projektu sa opäť púšťame ako skupina nadšencov parkouru z Banskej Bystrice. Podujatie sa uskutoční na Zimnom štadióne v hale B v Banskej Bystrici a na vybraných verejných miestach v meste. Cieľom nášho projektu je vytvoriť podujatie nielen pre samotných parkouristov, ale aj pre verejnosť. Iba takýmto stretnutím možno docieliť, aby si ľudia spoločne zatrénovali, vzájomne si povymieňali skúsenosti, naučili sa opäť niečo nové alebo sa mohli vzdelať na špecializovaných workshopoch.

 

Popis projektu:

Parkour je nesúťažná pohybová disciplína, v ktorej ide o čo najefektívnejší, najrýchlejší a najbezpečnejší presun z bodu A do bodu B, s využitím schopností vlastného tela. V Banskej Bystrici sa trénuje už od roku 2005 a je tu preto vybudované výborné zázemie. Viacerí ho považujú za hlavné mesto - mekku tejto disciplíny na Slovensku. Niekoľko rokov sa jej venujeme aj my - skupina parkouristov, ktorá organizuje túto akciu. Keďže nás táto disciplína veľmi oslovila a viacerým z nás zmenila život - po fyzickej i psychickej stránke, berieme ako poslanie, že svoje skúsenosti posunieme ďalej. Preto v našom meste organizujeme pravidelné a bezplatné tréningy. Už pred viacerými rokmi nás zaujala možnosť pripraviť spoločné podujatie, na ktorom by sa zišli parkouristi spolu s verejnosťou, ktorá sa tejto disciplíne nevenuje. Začali sme v malom - chceli sme len jednodňovú akciu vonku, no keď sa nám podarilo dohodnúť so Športovým gymnáziom na prenájme ich športovej haly, začalo sa to nabaľovať. Nakoniec vzniklo veľké trojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou a prítomnosťou verejnosti, ktorá sa mohla dozvedieť o parkoure viac. Po úspešnom prvom ročníku a ohlasoch za pokračovanie v tradícii tohto meetingu, sme odhodlaní pustiť sa už do jeho piateho pokračovania. Je to možnosť, ako zvýšiť povedomie o tejto disciplíne, oboznámiť ľudí, že parkour je nedeštruktívnou a zmysluplnou formou trávenia voľného času, a takisto ich zapojiť do tréningu formou workshopov a prednášok. Podeliť sa o skúsenosti s inými parkouristami, prežiť pár letných dní plných zdravého tréningu bez alkoholu a rivality, ako v jednej veľkej rodine.

 

Pri realizácii projektu sa snažíme vychádzať zo spoluprác, ktoré sme nadviazali už pri prípravách minulých ročníkov. Oslovili sme opäť rôzne lokálne firmy, ktoré nám poskytnú materiál na prípravu prekážok v hale. Okrem toho aktívne komunikujeme s médiami, či už lokálnymi, alebo (aj) celoslovenskými, internetovými i tlačovými, ktoré budú aj tento rok našimi mediálnymi partnermi. Snažíme sa tiež o čo najväčší komfort pre účastníkov a divákov tým, že sa snažíme zabezpečiť aj zdravú stravu, minerálne vody a doplnky energie pre všetkých. Ďalšou formou mediálnej kampane sú infoletáky, plagáty, citylighty a pod., vďaka ktorým sa o tomto podujatí dozvie verejnosť. S parkouristami komunikujeme cez internet, kde začiatkom mája spustíme oficiálnu registráciu účastníkov.

Hlavnými dôvodmi realizácie piateho ročníka tohto podujatia sú úspechy tých predošlých. Ohlasy na podujatie boli takmer vždy pozitívne a veľa ľudí sa na ďalší ročník tešilo už po skončení toho aktuálneho. To motivuje aj nás. Keďže sme priamo zaangažovaní aj ako parkouristi, priznávame, že to robíme pre ostatných, ako by sme to robili pre seba. O to viac sa snažíme. Prípadná podpora tohto projektu by bola veľmi cenná, nakoľko nedisponujeme žiadnymi finančnými prostriedkami. Všetky náklady, ktoré máme s organizáciou podujatia, musíme prenášať do registračného poplatku účastníkov. Verejnosť má vstup zadarmo. Keďže z Meetingu nechceme komerčné podujatie, tzn. nerobíme ho pre zisk, snažíme sa, aby boli náklady účastníkov čo najnižšie. Aby bolo aj toto podujatie, podobne ako parkour, dostupné pre všetkých, aj tých, ktorí nemajú veľa peňazí. Financie z participatívneho rozpočtu by sme preto použili na zabezpečenie prenájmu priestoru haly, v ktorej bude akcia prebiehať a mediálnu kampaň.

Vzhľadom na masívnu mediálnu kampaň, ktorú k podujatiu pripravujeme, by sme chceli hlavne zvýšiť povedomie verejnosti o tejto disciplíne a ľuďoch, ktorí sa jej venujú. Poukázať na to, že nie sme vandali, ale iba trénujeme s vlastným telom, zdravo a že sa k nám môže pridať každý, bez rozdielu veku, pohlavia alebo skúseností. Parkourové tréningy sú zadarmo, a preto sú veľmi dostupnou formou cvičenia. Na Meetingu sa verejnosť formou prednášok a workshopov dostane viac do obrazu a budeme len radi, ak po podujatí rozšíria naše rady. Okrem toho, aj čo sa týka aktívnych parkouristov, na meetingu sa dozvedia viac o správnych formách tréningu, stretnú sa s inými parkouristami z iných krajín a dúfame, že aj so svetoznámymi nadšencami tejto disciplíny. To im pomôže rozšíriť obzory, pridať skúsenosti a zodpovednosť pri tréningu. Podujatie plánujeme opakovať každoročne, až kým nám to sily dovolia. Bez ohľadu na to, že samotný Meeting trvá iba pár dní, nemá krátkodobý charakter. Po akcii sa na pravidelných nedeľných parkourových tréningoch v meste vždy objaví niekoľko nových nadšencov, ktorí sa o parkoure dozvedeli práve na Meetingu.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Júl 2015 v priestoroch Zimného štadióna – Haly B v Banskej Bystrici, Park pod Pamätníkom SNP

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Prenájom priestorov Zimného štadióny – Haly B od spoločnosti BPM, s.r.o. (cena prenájmu za tri dni po osobnom jednaní)

990

2. Propagácia podujatia medzi Banskobystričanmi – 12 x citylighty od spoločnosti euroAWK, s.r.o. (12 x 20,40 eur)

244,80

Celkový rozpočet projektu v €:

1 234,80

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Aj my ako organizátori vstupujeme do prípravy tohoto podujatia ako dobrovoľníci, bez nároku na honorár. Počas akcie majú dobrovoľníčky na starosti registráciu účastníkov. Z radov samotných účastníkov - parkouristov, niekoľkí bezplatne vedú workshopy pre ostatných. Pri prípravách podujatia - dovoz materiálu a stavba prekážok, ako aj pri upratovaní haly po skončení podujatia - demontáž prekážok a ich odvoz, sa zapájajú nielen parkouristi (účastníci), ale aj zhruba ďalšia desiatka dobrovoľníkov.

Priemerne (0 Hlasy)