Preskoč na obsah

Novinky Novinky

Späť

Participatívnym rozpočtom bude žiť aj Facebook: Fotkami môžete povedať, čo v meste podporiť!

Autor/ka: Jakub Forgács

Aj vďaka participatívnemu rozpočtu môže byť z Banskej Bystrice lepšie, krajšie a zdravšie mesto. Ľudia majú príležitosť, navrhnúť svojimi fotografiami, ktoré miesto alebo podujatie pod Urpínom by z neho malo byť podporené. Hrajú pritom aj o unikátnu spoločenskú hru o Bystrici.

Úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky. Participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách ty´kajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na prvy´ rok participatívneho rozpočtu sumu 19 455 eur.

Lepšie, krajšie, zdravšie vďaka participatívnemu rozpočtu

Dnes bola vyhlásená fotografická súťaž na tému Banská Bystrica – lepšie, krajšie, zdravšie v roku 2014. Obyvatelia Banskej Bystrice môžu na adresu prprebb@gmail.com zasielať do 20. apríla fotografiu alebo fotografie (maximálne tri) miesta alebo podujatia, ktoré by už v druhom polroku 2014 mohlo byť lepšie, krajšie, zdravšie práve vďaka participatívnemu rozpočtu.
Fotografie budú zverejnené v galérii na facebookovej stránke participatívneho rozpočtu. Cenu sympatie (unikátny kaleidoskop s pretekačkou) získa autor alebo autorka fotografie s najväčším počtom označení „páči sa mi". Piati autori vylosovaných fotografií budú odmenení spoločenskou hrou o Banskej Bystrici a mestskými suvenírmi.

Ako sa zapojiť do participatívneho rozpočtu?

Zapojiť sa do procesu participatívneho rozpočtu je možné viacery´mi spôsobmi. Stačí mať len nápad, podnet a podeliť sa s ním na stretnutí s niektorou z participatívnych pracovny´ch skupín. "Na stretnutí sa spracujú vaše podnety a návrhy a pripravia sa do podoby projektovy´ch zámerov. Participatívna skupina vám pomôže vypracovať projekt, s ktory´m sa môžete uchádzať o priazeň spoluobčanov. Formulár na podanie projektového návrhu nájdete na stránke participatívneho rozpočtu," uviedol Peter Fehér, člen Koordinačnej rady.

Návrhy projektov možno podať do 15. apríla. Maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 5 000 eur. Druhé diskusné fórum sa uskutoční v Cikkerovej sieni na radnici 22. mája. Na tomto fóre budú projekty odprezentované a prebehne o nich hlasovanie. Potom bude možné hlasovať za projekty aj na Mestskom úrade – na mieste prvého kontaktu. V polovici júna sa zverejnia podporené projekty. Tie bude mesto Banská Bystrica následne realizovať od júla do decembra 2014.

Zdroj: Global24 http://bystrica.dnes24.sk/participativnym-rozpoctom-bude-zit-aj-facebook-fotkami-mozete-povedat-co-v-meste-podporit-172529
Priemerne (0 Hlasy)