Novinky Novinky

Späť

PR v Ružomberku

Tomáš Vokoun: Ružomberok se mění od základů

 

Třicetitisícový Ružomberok je nejmenší město na Slovensku, ve kterém funguje participativní rozpočet. Přesto, že běží teprve druhý ročník, tak se možnost participace již rozšířila z finanční oblasti do oblasti urbanismu. K participaci se totiž přihlásil i Ústav hlavního architekta města.

Participativní rozpočet byl v Ružomberoku spuštění minulý rok. U zrodu stál Albín Bella, který jako člen Utopia také založil participativního rozpočtu ve studentském městečku v Mlýnské dolině v Bratislavě. Když se vrátil domů, tak se mu povedlo během jedné návštěvy primátora přesvědčit, aby byl PR i v Ružomberoku. V prvním ročníku vyčlenilo město na PR 5 000 €, v druhém mělo 10 000€, ale bohužel po zásahu jednoho zastupitele je to jen  4 500 €.

Celý proces má na starosti občanské sdružení Tvorivý rozvoj, které má 6 členů. Bohužel, město zatím neuvolnilo na zajištění procesu ani jedno euro, takže veškerou činnost vykonávají členové občanského sdružení zdarma.

Proces PR je následující. Schází se komunitní skupina, kam pravidelně zavítá 10-15 lidí. Členy jsou mladí lidé, kteří se rekrutují ze dvou oblastí - ekologie a architektura. Ti na začátku procesu vytipují 4—6 lokalit, které chtějí změnit.  Dále postupují tak, že lokalitu (park, nábřeží, památku, květinovou výzdobu,...)  rozeberou a navrhnou nejlevnější řešení. Projekt následně rozpracují do "posledního šroubku" a vytvoří i výkresovou dokumentaci. Nakonec se ještě přesouvají peníze mezi projekty, aby se vešli do vyčleněných peněz. Projekty musí projít komisí, pod kterou tematicky spadají a být schválené v zastupitelstvu. Mezi tím jsou 2-3 velká setkání, kde se sbírají k návrhům průběžné připomínky. Tam se vystřídá 100 - 150 lidí a naopak převažují starší ročníky.

Přes obec jde pouze proplácení peněz - kompletní dokumentaci, nákup materiálu a práci (převážně dobrovolnickou) si zajišťuje komunita. Tvorivý rozvoj dokonce shání granty na projekty, na které se nedostane v rámci PR. Což jsou paradoxně zatím jediné realizované, protože peníze na rok 2013 se uvolní až v létě a projekty z tohoto roku by se měli začít realizovat na podzim.

U zastupitelstva má participativní rozpočet podporu. Je to dáno nejspíše tím, že si chtějí zastupitele zpravit pošramocenou pověst - zastupitelstvo prý tvořeno převážně největšími vlastníky nemovitostí v Ružomberoku.  Prý mají dokonce fobií chodit mezi lidi a odpovídat na otázky. Na veřejnosti se ukáží pouze, když už není zbytí.

Mediální pokrytí ze strany města je na vysoké úrovni. O participativním rozpočtu informuje místní televize, rozhlas a radniční čtrnáctideník. Svým zaměřením PR se participativní procesy přelévají do urbanismu. Město začalo aktivně sbírat návrhy od občanů. Ústav hlavního architekta pravidelně dělá ankety.  Ružomberok dokonce spolupracuje se školami (fakulta architektury v Bratislavě, dopravní fakulta v Žilině), kde si nechává návrhy rozpracovávat v rámci školních prací. Vzniká tak například projekt využít tělesa zaniklé železniční tratě z Korytnice (pod Donovaly) do Ružomberoku, jako dráhu pro vlakotramvaj.  Je to projekt, který sice svým finančním objemem nikdy nebyl oficiálně v procesu PR, ale byl jím nastartovaný a dnes má od města podporu.

Z popisu je zřejmé, že v současné době ružomberský PR zatím funguje jako fórum mladých urbanistů, kteří chtějí změnit podobu města. Práh pro zapojení dalších zájemců je vysoký. Přesto se povedlo díky partitivnímu rozpočtu vnést téma účasti občanů na rozhodování do veřejné diskuse. Současný stav je tak hlavně propagací a zárodkem mnohem širšího zapojení občanů do rozhodování, než bylo doposud zvykem.

Zdroj: participativnirozpocet.cz

Priemerne (0 Hlasy)