Novinky Novinky

Späť

PR verejné zvažovanie (video)

Verejné zvažovanie ako súčasť participatívneho rozpočtu.

"Verejné zvažovanie -- občianske zhromaždenie, ktoré rozhoduje o poradí projektov. Základným nástrojom prijímania rozhodnutí je tzv. deliberácia. Hlasovanie sa využíva len v prípadoch, že deliberácia z rôznych dôvodov zlyhala, alebo je pre veľký počet zúčastnených, či krátkosť času, deliberatívny proces nemožný."

 

Priemerne (0 Hlasy)