Novinky Novinky

Späť

Pripomienka deadline

Milí priatelia, pripomíname, že projektové návrhy do participatívneho rozpočtu je potrebné odovzdať na klientskom centre Mestského úradu (ul. ČSA 26) najneskôr do piatku 16. 2. 2018, do 15:00. Zároveň zašlite vyplnený formulár svojich návrhov vo formáte Wordového dokumentu (nie v pdf!) na našu mailovú adresu prprebb@gmail.com.

Pripomíname tiež, že Koordinačná rada bude akceptovať len tie projektové návrhy, ktoré boli riadne odkonzultované na niektorom zo stretnutí patričnej tematickej skupiny.

Priemerne (0 Hlasy)