Novinky Novinky

Späť

Projekt LETO - Kultúra pre ľudí 2015

13.

Názov projektu:

PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí 2015

 

Autor/ka: Slavo Sochor

 

Stručný popis:

PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí vznikol na podnet viacerých záujmových skupín z oblasti kultúry, so spoločnou ideou: pripraviť pre mesto Banská Bystrica sériu kultúrnych podujatí, ktoré budú dopĺňať tradičné kultúrne leto. Týmto sa rozšíri zameranie a počet kultúrnych akcií a kultúrne leto sa obohatí aj o podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov. PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí je postavený na šiestich základných pilieroch - hudba, literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie a história.

 

Popis projektu:

Organizátormi a zároveň navrhovateľmi projektu PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí sú členovia neformálnej skupiny so zameraním na kultúru a históriu, ktorá vznikla v rámci procesu PR pre BB pre rok 2015. Súčasťou neformálnej skupiny sú členovia občianskych združení ART 77, BAZÉN a URPÍN, neformálna občianska skupina TRI, Centrum nezávislej kultúry Záhrada, študentská rada a kultúrno-historickí aktivisti. Táto iniciatíva zahŕňa viaceré kultúrne podujatia organizované na území mesta Banská Bystrica od júna do septembra 2015. Zoznam podujatí bude zverejnený na spoločných propagačných materiáloch.

Keďže väčšina členov tejto neformálnej skupiny sa venuje organizovaniu mnohých podujatí, pre zjednodušenie realizácie je podpora z Participatívneho rozpočtu smerovaná len na vybrané kultúrne udalosti:

 

1. Kino v bazéne 2015

Pravidelné filmové projekcie od júna do septembra v netradičnom prostredí - v areáli Gymnázia J.G.Tajovského. Na tento rok sú okrem filmov plánované aj koncertné vystúpenia a iné sprievodné akcie. Cieľom je prilákať nielen mladých ľudí na kvalitné filmy, premietané pod holým nebom. Pozitívom je aj zvolená lokalita mimo centra mesta, orientovaná na obyvateľov sídlisk Podlavice a Fončorda. Kino v bazéne získalo ocenenie Most 2013/2014 v kategórii Najlepší projekt. Cenu udeľuje Rada mládeže Slovenska osobnostiam a projektom za ich prácu s mládežou a dobrovoľnícke aktivity.

 

2. Deň Sásovej - Rudlovej

Podujatie sa týka najväčšieho banskobystrického sídliska. Program bude zahŕňať rôzne hry a vystúpenia pre deti, ukážku ľudových remesiel a predaj ručne vyrobených remeselných výrobkov, divadelné a folklórne predstavenia, sokoliarov či šermiarov. Večerný program bude venovaný hudbe a vystúpeniam mladých banskobystrických a slovenských kapiel. Organizátori dúfajú, že sa z podujatia podarí urobiť tradíciu, ktorá by určite sídlisku Sásová prospela.

 

3. Leto v Záhrade

Program bude realizovaný v júli a v auguste, a to prevažne v exteriéroch CNK Záhrada. V rámci letného programu budú okrem tanečných a divadelných predstavení, či koncertov pre dospelého diváka, organizované aj tvorivé dielne a predstavenia pre rodičov s deťmi. Cieľom je sprostredkovať divákom netradičný zážitok z predstavení pod holým nebom a tiež umožniť zmysluplné trávenie voľného času počas leta pre všetky vekové skupiny.

 

4. Festival ROCKSCAPE 2015

Tretí ročník multižánrového festivalu organizovaného na zrekonštruovanom amfiteátri. Hudobný program bude doplnený o sprievodný program - filmové projekcie, autorské čítania, diskusie, výtvarné dielne a iné. Dramaturgia je koncipovaná za účelom obsiahnutia čo najširšieho vekového spektra hudobných priaznivcov. Festival sa uskutoční 19. a 20. júna v Banskej Bystrici, za účasti kvalitných interpretov zo Slovenska i zahraničia.

 

5. Sásová v obrazoch

Unikátna výstava dobových fotografií obce Sásová z prvej polovice 20. storočia. Podujatie bude realizované pri príležitosti jubilea 760.rokov mesta Banská Bystrica a 665.rokov bývalej obce Sásová. Výstava bude prebiehať v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v čase od 16. júna do 11. júla a bude doplnená o archeologické nálezy z lokality Sásová z depozitu Stredoslovenského múzea. Po tomto termíne je plánovaná inštalácia aj v iných výstavných priestoroch v rámci Banskej Bystrice.

 

6. Fotodielne a výtvarné dielne v meste

Projekt je zameraný na podporu tvorivosti, experimentovania a sprístupnenie výtvarných postupov využívajúcich rôzne formy recyklovania. Projekt ponúka alternatívny priestor plný nových podnetov, ktorý je pre verejnosť i deti zaujímavý, s cieľom tvorivo a s nadhľadom podporiť vzťah hlavne mladej generácie k mestu Banská Bystrica. Tvorivé dielne budú realizované v mesiacoch jún – september. Projekt zahŕňa remeselné výtvarné dielne, variácie na ľudové témy, fotodielňu, retrodielňu a dielne zamerané na výrobu vlastných odznakov a odevných doplnkov inšpirovaných hudobnými subkultúrami.

 

7. Oživenie Mestského parku

Jedná sa o sériu podujatí, ktoré budú organizované v príjemnom prostredí Mestského parku, ktorého kultúrny potenciál je dlhodobo nevyužívaný. Hlavne v letných mesiacoch bol park miestom, kde sa Bystričania stretávali a trávili spoločné chvíle, preto je cieľom projektu vrátiť sem život a zapojiť čo najširšie spektrum obyvateľov mesta. Plánované sú divadelné predstavenia a koncerty v tradičnom altánku, hracie večery, komunitné pikniky, workshopy, výstavy, autorské čítania a raňajky v tráve. Podujatia budú pravidelne organizované v priebehu júla až septembra.

 

8.Banskobystrický Montmartre

IV. ročník podujatia je spojením histórie, tvorby a súčasnosti v sympóziu maliarov, sochárov a interpretačných umelcov pod otvoreným nebom. Je najväčšou udalosťou tohto typu na Slovensku s cieľom zviditeľniť Banskú Bystricu v kontexte Slovenska a Európy, nakoľko predošlé ročníky privítali umelcov z viacerých európskych krajín. Ďalším zámerom je dodať nové impulzy a chuť podporovať a rozvíjať naše mesto.

Vďaka finančnej podpore z Participatívneho rozpočtu bude možné niektoré podujatia organizovať bez vstupného, v prípade väčších podujatí, kde je vstupné, pochopiteľne, nevyhnutnou súčasťou organizácie, bude vďaka tejto podpore možné znížiť cenu vstupenky.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Podujatia zahrnuté do projektu PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí. budú realizované v období jún - september 2015 v rámci niekoľkých lokalít Banskej Bystrice.

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Kino v bazéne 2015

 

1.a Prenájom práv na premietanie filmových titulov / 14x /

700 €

2. Deň Sásovej - Rudlovej

 

2.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /

1250 €

3. Leto v Záhrade

 

3.a Služby spojené s organizáciou podujatí

200 €

4. Festival ROCKSCAPE 2015

 

4.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /

1250 €

5. Sásová v obrazoch

 

5.a Grafické spracovanie fotografií a príprava výstavných kópií

400 €

6. Fotodielne a výtvarné dielne v meste

 

6.a Fotomateriál, foto-žiarovky

100 €

6.b Materiál na výtvarné tvorivé dielne

300 €

7. Oživenie Mestského parku

 

7.a Materiál

100 €

7.b Služby spojené s organizáciou podujatia

400 €

8. Banskobystrický Montmartre 2015

 

8.a Služby spojené s organizáciou podujatia

300 €

Celkový rozpočet projektu v €:

5000 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Navrhovateľ, t.j. organizátori jednotlivých podujatí budú zabezpečovať ich priebeh bez nároku na honorár. Zároveň z vlastných zdrojov pokryjú ďalšie náklady spojené s organizáciou podujatí.

 

Priemerne (0 Hlasy)