Novinky Novinky

Späť

Projekt LETO - Kultúra pre ľudí

17.

Názov projektu:

Projekt LETO – Kultúra pre ľudí

Navrhovateľ/ka: Tematická skupina Kultúra v rámci PR BB 2014

 

Stručný popis:

PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí vznikol na podnet viacerých záujmových skupín z oblasti kultúry, so spoločnou ideou: pripraviť pre mesto Banská Bystrica sériu kultúrnych podujatí, ktoré budú dopĺňať tradičné kultúrne leto. Týmto sa rozšíri zameranie a počet kultúrnych akcií a kultúrne leto sa obohatí aj o podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov. PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí je postavený na piatich základných pilieroch - hudba, literatúra, film, divadlo a výtvarné umenie.

Popis projektu:

Organizátormi a zároveň navrhovateľmi projektu PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí sú členovia neformálnej skupiny so zameraním na kultúru, ktorá vznikla v rámci procesu PR BB 2014. Títo členovia zároveň zastupujú občianske združenia ART 77, LAPUTA, URPÍN, ďalej Centrum nezávislej kultúry Záhrada, neformálnu občiansku skupinu TRI (Stredoslovenská galéria) a neformálnu skupinu Kutica Creative Team. Táto iniciatíva zahŕňa viaceré kultúrne podujatia organizované na území mesta Banská Bystrica od júna do septembra 2014. Podujatia budú zverejnené na spoločných propagačných materiáloch.

Pre zjednodušenie realizácie je podpora z Participatívneho rozpočtu požadovaná len na vybrané kultúrne udalosti:

1. Kino v bazéne 2014

Pravidelné filmové projekcie (každý týždeň od 19. júna do 18. Septembra) v netradičnom prostredí - v areáli Gymnázia J. G. Tajovského. Cieľom je prilákať nielen mladých ľudí na kvalitné filmy, premietané pod holým nebom. Pozitívom je aj zvolená lokalita mimo centra mesta, orientovaná na obyvateľov sídlisk Podlavice a THK.

2. URPÍN fest 2014

Prvý ročník hudobného festivalu, hlásiacemu sa k podpore mladých začínajúcich kapiel, najmä z Banskej Bystrice a okolia, ktorým sa naskytne možnosť zahrať si na festivale po boku známych domácich i zahraničných interpretov. Festivalu predchádzala autorská súťaž mladých kapiel, ktorej výsledkom bude CD kompilácia, distribuovaná zadarmo k vstupenke. Festival sa uskutoční 4. - 5. júla v Banskej Bystrici.

3. Zabookujte si baštu

Séria autorských čítaní a diskusií s renomovanými slovenskými prozaikmi, ktorých cieľom  je oboznámiť divákov s aktuálnou pôvodnou domácou prózou a to živou, bezprostrednou formou a zároveň popularizovať literatúru. Autorské čítania sú organizované ako sprievodný program k projektu rekonštrukcie Bašty pri Lazovnej bráne – významnej architektonickej pamiatky zo 16. storočia, kde je po rekonštrukcii ambícia zriadiť Rezidenčný literárny dom, kultúrne centrum špecializované na literatúru.

4. Festival ROCKSCAPE 2014

Festival vznikol minulý rok z potreby dať Banskej Bystrici veľké podujatie, ktoré mestu dlhodobo chýbalo. Dramaturgia hudobného programu (doplneného o sprievodný program - filmové projekcie a autorské čítania), je koncipovaná za účelom obsiahnutia čo najširšieho vekového spektra hudobných priaznivcov. Festival sa uskutoční 24. - 27. júla v Banskej Bystrici, za účasti kvalitných interpretov zo Slovenska, Českej republiky, či Veľkej Británie.

5. Leto v Záhrade

Program bude realizovaný v júli a v auguste, a to prevažne v exteriéroch CNK Záhrada. V rámci letného programu budú okrem tanečných a divadelných predstavení, či koncertov pre dospelého diváka, organizované aj tvorivé dielne a predstavenia pre rodičov s deťmi. Cieľom je sprostredkovať divákom netradičný zážitok z predstavení pod holým nebom a tiež umožniť zmysluplné trávenie voľného času počas leta pre všetky vekové skupiny.

6. Fotodielne a výtvarné dielne v meste

Podujatie je zamerané na podporu tvorivosti, sprístupnenie zaujímavých spôsobov fotenia  a výtvarných maliarskych techník. Cyklus tvorivých dielní je určený pre verejnosť, rodiny s deťmi, školské skupiny a klientov domovov sociálnych služieb. V rámci fotodielní bude možné si vyskúšať techniku camera obscura a fotogram. Výtvarné dielne zamerané na maľbu, sprístupnia tvorbu Dominika Skuteckého, významného banskobystrického maliara. Aktivity budú prebiehať v Stredoslovenskej galérii v letných mesiacoch.

Vďaka finančnej podpore z Participatívneho rozpočtu bude možné niektoré podujatia organizovať bez vstupného. V prípade festivalov a väčších podujatí, kde je vstupné, pochopiteľne, nevyhnutnou súčasťou organizácie, bude vďaka tejto podpore možné znížiť cenu vstupenky.

Čas a miesto realizácie projektu:

Podujatia zahrnuté do projektu PROJEKT LETO - Kultúra pre ľudí budú realizované v období júl - august 2014 v rámci niekoľkých lokalít Banskej Bystrice.

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Kino v bazéne 2014

 

1.a Prenájom práv na premietanie filmových titulov / 7x /

250 €

1.b Propagácia, tlač plagátov

50 €

2. URPÍN fest 2014

 

2.a Honorár - hudobné vystúpenie skupiny PYOPOESY / SK /

500 €

2.b Honorár - hudobné vystúpenie skupiny ABBa / SK /

500 €

3.b Honorár za nekomerčný výjazdný stan - Výstava venovaná     

      undergroundovej kultúre a pamiatke Filipa Topola

500 €

3. Zabookujte si baštu

 

3.a Honoráre vrátane cestovných nákladov / 4 účinkujúci /

400 €

3.b Ubytovanie pre účinkujúcich / 4 účinkujúci /

100 €

3.c Propagácia

200 €

4. Festival ROCKSCAPE 2014

 

4.a Služby - prenájom nástrojového aparátu / PA systému /

1500 €

5. Leto v Záhrade

 

5.a Honorár - hudobné vystúpenie skupiny The Blessed Beat / IT/SK /

200 €

6. Fotodielne a výtvarné dielne v meste

 

6.a Materiál - Fotografický papier

150 €

6.b Materiál - Farby a podklady na maľovanie

350 €

7. PROJEKT LETO. Kultúra pre ľudí. - Propagácia

300 €

Celkový rozpočet projektu v €:

5000 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Navrhovateľ, t.j. organizátori jednotlivých podujatí budú zabezpečovať ich priebeh bez nároku na honorár. Zároveň z vlastných zdrojov pokryjú ďalšie náklady spojené s organizáciou podujatí.

Priemerne (3 Hlasy)