Novinky Novinky

Späť

Projektová dokumentácia pre areál netradičných športov

14.

Názov projektu:

Získanie prostriedkov na „Deň s hokejbalom a netradičnými športami"

 

Autor/ka: Boris Franko

 

Stručný popis:

Cieľom projektu je vytvorenie a organizácia stretnutia s charakterom sympózia, ktoré by sa malo zamerať na vytvorenie širokej debaty o využití športoviska na Tatranskej ulici v spojitosti s možnosťou realizácie idei BBHbÚ na pretvorení vybraných lokalít na areál netradičných športov, resp. minoritných športov. Formou organizovanej debaty, spojenej s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami, vytvoriť predpoklad na nájdenie širokého konsenzu medzi verejnosťou a samotnými športovcami. Pre budúce projektové spracovanie by sa zároveň vytvorila ideová základňa, ktorá by slúžila pre najlepšie zapracovanie budúceho ihriska do sídliska. Taktiež by sa vytvárala možnosť pre diskusiu športovej verejnosti, k téme využitia ihriska pre jednotlivé minoritné športy.

 

Popis projektu:

*PRÍLOHA 1: Získanie prostriedkov na „Deň s hokejbalom a netradičnými športami"

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Banská Bystrica, od: september 2015

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Prenájom ozvučenia a pódia – pódium, zvukár, full servis počas dňa, poskytnutie práv pre SOZA

1500

2. Zabezpečenie občerstvenia -  nákup cukroviniek a odmien pre najmenších, catering pre zúčastnených, pitný režim pre súťažiacich,  drobné pohostenie

580

3. Vytvorenie prezentačných tabúľ – grafické spracovanie, zakrivkovanie na potreby výroby, grafické zjednotenie

500

4. Vyrobenie prezenčných tabúľ s popisom – výroba prezenčných tabúľ z dibontu alebo iného pevného materiálu - 8 ks

600

5. Prenájom energii

150

6. Kultúrny program – honorár umelcov, cestovné náklady

350

7. Technické zabezpečenie - doprava, zabezpečenie bránok, umiestnenie smetných košov, upratovacie služby, hygienický servis, bezpečnosť akcie, zabezpečenie lavičiek

400

8. Propagácia podujatia – tlač letákov, plagátov, bannerov, tvorba listov, prenájom výlepných plôch

500

9. Prenájom diskusného stanu – Royal 8x4 m

120

Celkový rozpočet projektu v €:

4700

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Dobrovoľnícka práca pri organizovaní

 

Príloha:

Získanie prostriedkov na „Deň s hokejbalom a netradičnými športami"

 

základne informácie

Žiadateľ:                         Banskobystrická hokejbalová únia

Požadovaná dotácia:     4700 €

Miesto realizácie:          Areál základnej školy Tatranská 10

 

zadanie a ciele

Cieľom projektu je vytvorenie a organizácia stretnutia s charakterom sympózia, ktoré by sa malo zamerať na vytvorenie širokej debaty o využití športoviska na Tatranskej ulici v spojitosti s možnosťou realizácie idei BBHbÚ na pretvorení vybraných lokalít na areál netradičných športov, resp. minoritných športov. Zároveň formou organizovanej debaty, by sa vytváral predpoklad na nájdenie širokého konsenzu medzi verejnosťou a samotnými športovcami. Pre budúce projektové spracovanie by sa zároveň vytvorila ideová základňa, ktorá by slúžila pre najlepšie zapracovanie budúceho ihriska do sídliska. Taktiež by sa vytvárala možnosť pre diskusiu športovej verejnosti, k téme využitia ihriska pre jednotlivé minoritné športy, širokej verejnosti a odbornej verejnosti – reprezentovanej architektmi, urbanistami  atď. Akcia aby bola úspešná by bola spojená s kultúrnym programom, kde by dostali príležitosť lokálny umelci – kapely, divadla. Zároveň by verejnosti bol predstavený hokejbal ako šport – najúspešnejší kolektívny šport na Slovensku, možnosť vyskúšať si streľbu atď. Taktiež by v rámci programu, bola predstavená súťaž návrhov na realizáciu športoviska netradičných športov, kde by mohla odborná ale aj laická verejnosť vyjadriť svoj názor s návrhmi.

 

cieľová skupina:

 • Aktívny a rekreačný športovci

 • Mládež

 • Kultúrna obec - umelci

 • Odborná obec – architekti, športovci, urbanisti

 • Komunitné centrum

benefity projektu pre cieľové skupiny:

 • Vytvorenie adekvátneho priestoru pre diskusiu širokej verejnosti na tému šport/ hokejbal na sídliskách

 • Nájdenie optima zo strany športovcov ale aj obyvateľov mesta pri vytváraní športovísk

 • Diskusia odborníkov, ktorí by zároveň predstavili svoje riešenia

 • Súťaže návrhov

 • Prepojenie všetkých obyvateľov počas jedného víkendu – účasť na úrovni 1000 ľudí

 • Otvorenie témy pohybových aktivít mládeže

 • Zabezpečenie kultúrnej priestoru akcie z hľadiska mikroštruktúry sídliska

 

Priemerne (0 Hlasy)