Novinky Novinky

Späť

Projektový návrh

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete stiahnuť dokument (.docx) Návrh projektu PRBB. Po jeho vyplnení ho vytlačený a podpísaný odovzdajte na Klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 a elektronickú verziu - v pôvodnom formáte docx (tzv. Wordový dokument) - zašlite na mailovú adresu prbanskabystrica@gmail.com. Projektové návrhy zasielajte iba vo vyhlásenom termíne.

Pripomíname, že do participatívneho rozpočtu zaradíme len tie projektové návrhy, ktoré vzišli z niektorej z tematických skupín, resp. boli v patričnej TS konzultované.

Návrh projektu PRBB

Priemerne (0 Hlasy)