Novinky Novinky

Späť

Prvé diskusné fórum 2015

Prvé diskusné fórum participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici otvorilo úspešne ďalší ročník PR BB. S účasťou vyše 60 účastníkov, zvolilo novú koordinačnú radu PR BB, odhlasovalo tematické skupiny pre rok 2015, navrhlo kritériá pre projekty, navrhlo spôsoby výberu projektov (v prípade schválenia úprav Štatútu PR BB), určilo maximálnu sumu na jeden projekt vo výške 5000 eur a určilo termín Druhého diskusného fóra na 21. 5. 2015.

Priemerne (0 Hlasy)