Novinky Novinky

Späť

Putovanie s Mikulášom 2014

7.

Názov projektu:

Putovanie s Mikulášom 2014

Navrhovateľ/ka: Ing. Rudolf Gízel

 

Stručný popis:

Akcia Putovanie s Mikulášom 2014 spája malých ako aj veľkých, jej účelom je poukázať na tradície, plniť detské sny a v neposlednom rade zblížiť miestne komunity. Na akcii očakávame účasť cca. 1200 ľudí, z toho minimálne 500 detí.

Popis projektu:

Putovanie s Mikulášom by sa malo uskutočniť 6. 12. 2014. Je to jedinečná akcia, ktorou sa plnia malé detské sny v 5-ich rôznych mestských častiach. Mikuláš začne svoju púť v Iliaši, následne bude na Pršianskej terase, potom na sídlisku Kráľová. Následne sa presunie do Kremničky a svoju púť ukončí v Rakytovciach. Mikuláš príde samozrejme na koči sprevádzaného koňmi, spoločnosť mu bude robiť čert a anjel. Na každom stanovišti bude prebiehať krátky program pre deti, Mikuláš sa bude pristavovať pri deťoch, bude im rozprávať rôzne príbehy, deti budú recitovať pripravené básničky. Po splnení nejakej úlohy, ktorú si Mikuláš pripraví – bude rozdávať deťom krásne balíčky. Nakoniec všetci spoločne zapália Vianočný stromček a Mikuláš sa s nimi v sprievode hudby rozlúči.

Čas a miesto realizácie projektu:

December 2014 – sídlisko Kráľová, mestská časť Kremnička, Rakytovce, Pršianska terasa a Iliaš

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Program – kone (dovoz, preprava, sprievod)

   900,-

                     - kultúrny program (herci – Mikuláš, čerti, anjel)

   900,-

                     - hudobný sprievod

   200,-

2. Osvietenie stromčekov (5ks) vrátane montáže, sviečky

1.200,-

3. Mikulášske balíčky – 550ks

1.100,-

4. Propagácia – tlač plagátov (A4, A5)

   70,-

- tlač letákov

   30,-

Celkový rozpočet projektu v €:

4.400,-

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Pomoc pri organizácií podujatia – spoluorganizuje ho 5 občianskych rád – v Kráľovej, Kremničke, Rakytovciach, Iliaši a na Pršianskej terase. Na jeho programe a príprave sa podieľa cca. 25 občanov.
Priemerne (0 Hlasy)