Novinky Novinky

Späť

Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež

10.

Názov projektu:

Športové zariadenia pre dospelých, seniorov a mládež

Navrhovateľ/ka: Katarína Úporská

 

Stručný popis:

Doplnenie viacúčelového betónového ihriska medzi bytovými domami Podháj 39, Podháj 41, Podháj 43-49 a Sládkovičova 38-48 športovými prvkami pre mládež, dospelých a seniorov. Cieľom projektu je ponúknuť možnosť zmysluplného využitia voľného času pre mládež a možnosť športového vyžitia pre dospelých a seniorov.

Popis projektu:

Medzi bytovými domami Podháj 39, Podháj 41, Podháj 43-49 a Sládkovičova 38-48 sa nachádza betónové ihrisko, ktoré je v súčasnosti využívané len na basketbal – nachádza sa tam 1 basketbalový kôš. Tento rok budú na ihrisko doplnené aj futbalové bránky. Ihrisko nie je oplotené, plynule prechádza do rovnej trávnatej plochy, čím vzniká priestor pre osadenie ďalších športových prvkov, ktoré by zvýšili využiteľnosť a atraktivitu ihriska. Ihrisko plánujeme v rámci projektu doplniť o športové prvky, ktoré môžu na cvičenie využiť dospelí, seniori a mládež od 15 rokov. Betónové ihrisko využívajú aj menšie deti na získavanie prvých skúsenosti pri jazde na bicykli, kolobežke či odrážadle a doplnením týchto športových prvkov vznikne priestor aj pre športové využitie času pre rodičov či starých rodičov. V rámci finančného limitu plánujeme začať s piatimi prvkami, na začiatok sme vybrali tieto športové zariadenia:

  • precvičovanie chôdze – ZOSTAVA CX-07 – zvyšovanie pohyblivosti dolných končatín, zlepšovanie koordinácie a rovnováhy tela, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc, posilňovanie nôh a sedacích svalov,
  • elipsovité zariadenie – ZOSTAVA CX-05 – zariadenie je určené na zvýšenie pohyblivosti horných a dolných končatín, ako aj hybnosť kĺbov,
  • jazdecké zariadenie – ZOSTAVA CX-08 – posilňovanie svalov paží, nôh, pásu, zadnej časti brucha a hrudníka, možnosť kompletného pohybu končatín, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc
  • rebriny – ZOSTAVA CX-22 - posilňovanie svalov paží, ramien a brucha, zlepšuje flexibilitu pomocou naťahovacích cvičení,
  • hrazdy – ZOSTAVA CX-23 - precvičovanie a posilňovanie svalov paží a ramien, rozvíja koordináciu tela.

Celkový rozpočet na dodanie a osadenie zariadení je vo výške 5838 €, v tomto projekte žiadame o sumu 5000 €, na dofinancovanie projektu použijeme iné zdroje.

V budúcnosti budeme hľadať finančné zdroje na rozšírenie ihriska o ďalšie športové zariadenia.

Čas a miesto realizácie projektu:

August 2014, okolie betónového ihriska medzi bytovými domami Podháj 39, Podháj 41, Podháj 43-49 a Sládkovičova 38-48

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. precvičovanie chôdze  – ZOSTAVA CX-07

1064 €

2. elipsovité zariadenie – ZOSTAVA CX-05

1080 €

3. jazdecké zariadenie – ZOSTAVA CX-08

  960 €

4. rebriny – ZOSTAVA CX-22

  882 €

5. hrazdy – ZOSTAVA CX-23

  882 €

6. výkopy základov, osadenie a montáž prvkov – spolu všetky zariadenia

  970 €

Celkový rozpočet projektu v €:

5838 €

Požadovaná suma od zadávateľa projektu:

5000 €

Dofinancovanie projektu z iných zdrojov:

  838 €

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Príprava miesta na osadenie, pomoc pri osadení prvkov.

 

Priemerne (1 Hlas)