Novinky Novinky

Späť

Športovo-spoločenský deň

9.

Názov projektu:

Športovo-spoločenský deň

Navrhovateľ/ka: Ján Vrana

 

Stručný popis:

Cieľom projektu je spájať ľudí a generácie, vytvárať už u detí pocit spolupatričnosti a lokálneho patriotizmu, budovať vedomie príslušnosti k rodnému mestu. V neposlednom rade aktivovať u detí pozitívny vzťah k športu. Športovo-spoločenský deň spája užitočné s príjemným. Občania majú príležitosť stretnutia, pri posedení sa vytvára priestor na diskusie a tým získavame ďalšie podnetné návrhy na občianske aktivity.

Popis projektu:

Športovo-spoločenský deň bude prebiehať na futbalovom ihrisku v mestskej časti Kráľová. Organizáciu podujatia budú bezplatne zabezpečovať miestni obyvatelia. Organizačný tím tvorí približne 30 ľudí. Dohliadajú na prípravu, celkový priebeh, sú k dispozícii návštevníkom. Okrem nich na zdravie a bezpečnosť dohliadajú aj zdravotníci. Pre deti budú pripravené balíčky za absolvovanie disciplín a občerstvenie. Dospelí majú možnosť príjemného posedenia pri hudbe a občerstvení. Súčasťou je 6 disciplín a rôzne sprievodné podujatia ako lukostreľba, maľovanie na tvár, skákanie na trampolíne. Materiálne zabezpečenie získané v rámci tohto projektu bude môcť v budúcnosti z veľkej časti slúžiť aj iným podujatiam, či občianskym aktivitám. Toto podujatie plánujeme organizovať aj ďalšie roky, preto zahŕňame do tohto rozpočtu aj nákup stanu.

Čas a miesto realizácie projektu:

6. 9. 2014 od 9:30 Futbalové ihrisko – mestská časť Kráľová

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1.hudobná produkcia – DJ, 6-7 hodín

180

2. veľkoplošný party stan

1170

3.kotol – 3ks,  250eur/1ks

750

4.pivné súpravy 10ks – 2x lavica+1 stôl, 100eur/1ks

1000

5.trampolína

200

6.plastové pracovné stoly – 5ks, 26eur/1ks

130

7.stoličky – 10 ks, 10eur/1ks

100

8.suroviny na občerstvenie – mäso na guľáš (200 eur), zemiaky zelenina, koreniny, hríby (60 eur) kofola (100 eur), minerálka, čaj (spolu 60 eur)

pagáče (600 ks/180 eur, 1ks=0,30 eur)

600

9.balíčky pre deti, 1 balíček 1 euro, 350 ks (džús,lízatko,horalka,cukríky)

350

10. maľovanie na tvár, 2 osoby na dobu 6 hodín

200

11. lukostreľba, 2 osoby – 5 hodín

100

12.spotrebný materiál – plastové poháre (1050ks), lyžičky (700ks), taniere (700 ks), kupóny, darčeky  pre deti na súťaže, pečiatky, balóny, drevo do kotla, registračné kartičky 350 ks, vrecia na odpad, lepiaca páska

90

13. propagácia – plagáty, letáky, reklama v tlači, pútače

60

14. materiál na súťaže – vrecia, pingpongové loptičky, šípky, terč, lopty, tenisové lopty, karimatka, detské hry, predlžovací kábel, kôš,

40

15. prevoz materiálu (dovoz, odvoz) – auto, šofér

30

Celkový rozpočet projektu v €:

5000

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Organizácia podujatia – cca. 30 občanov, ktorí pripravia celú akciu, ide najmä o prípravu disciplín, stanovíšť, prípravu ihriska, príprava občerstvenia.

Priemerne (0 Hlasy)