Novinky Novinky

Späť

Stretnutia tematickej skupiny Mládež

Na tematickú skupinu MLÁDEŽ prišli 10. 3. 2014 do Záhrady–CNK iba šiesti participanti, z ktorých boli traja stredoškoláci. Zrejme aj preto v diskusii výrazne absentoval pohľad vysokoškolákov a ďalších - nielen duchom mladých - z Banskej Bystrice. Popri požiadavkách na lepšie informovanie a zosieťovanie neziskových organizácií a  inštitúcií pre mládež (aj prostredníctvom pracovníka MsÚ) bola akcentovaná potreba na vytvorenie miesta pre neformálne stretávanie a posedenia študentov, čo by spĺňala napr. študentská kaviareň v centre. Veríme, že na ďalších pondelkových stretnutiach v príjemnej polyfunkčnej Záhrade-CNK bude viac mládežníkov, vrátane vysokoškolákov, spoločne tvoriť zámer zjednocujúceho projektu, ktorého realizácia by prispela k obohateniu a skvalitneniu života mladých v peknej Banskej Bystrici.

Beata Puobišová

Priemerne (0 Hlasy)