Novinky Novinky

Späť

Súhrn o projektoch 2015

O podporu z participatívneho rozpočtu sa uchádza 20 projektov v celkovej sume vyše 82 tisíc eur


Koordinačná rada Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu prijala k 16. marcu 2015 spolu 20 projektov v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory, Kultúra a história, Šport a mládež, a to v celkovej sume 82 041,60 eur.

O podporu v oblasti Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj sa uchádza 6 projektov v celkovej sume 25 392,40 eur. Rovnaký počet je aj v oblasti Šport a mládež, pričom žiadajú podporu vo výške 24 538,20 eur. Nasleduje oblasť Zeleň v meste a verejné priestory s 5 projektami a Kultúra a história s 3 projektami.

Začiatkom mája 2015 budú projektové návrhy zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica a na webovej stránke participatívneho rozpočtu, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj verejnosť.

O prerozdelení sumy 19 343 eur rozhodnú Banskobystričania na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa uskutoční 21. mája 2015 o 17:00 v Cikkerovej sieni na Radnici mesta Banská Bystrica (Nám. SNP 1). Každý zástupca projektu bude mať možnosť odprezentovať projekt formou krátkej prezentácie.

Priemerne (0 Hlasy)