Novinky Novinky

Späť

Termíny

15. 3. 2015 Deadline pre predkladanie projektov  

Termín do 15. 3. je platný pre elektronickú formu podávania projektov na adresu prprebb@gmail.com. Ak chcete predložiť projekt v tlačenej podobe, urobte tak najneskôr do 16.3. do 16:30 na Klientskom centre MsÚ, ul. ČSA 26.

30. 3. 2015 Kontrola projektov (KooR, ekonomické oddelenie)

30. 4. 2015 Stanoviská ÚHA, KPÚ a pod.

 

 4. 5. 2015 Zverejnenie projektov

Termín Druhého diskusného fóra: 21. 5. 2015

Priemerne (0 Hlasy)