Novinky Novinky

Späť

TS PR BB 2016

Participatívny rozpočet je v rukách Banskobystričanov – rozhodnú o sume 20 000 eur

Banská Bystrica, 7. decembra 2015

V tomto ročníku participatívneho rozpočtu občania Banskej Bystrice rozhodnú o použití sumy 20 000 eur. Na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré sa konalo 2. decembra 2015, boli stanovené prioritné témy ako Kultúra a umenie, Mládež a šport, Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory. Návrhy projektov možno podať do 21. januára 2016.

„Participatívny rozpočet je potrebné chápať ako komplexný celok (komplex občianskych aktivít) – verejné diskusné fóra, verejné stretnutia občanov v období medzi fórami a práca v tematických skupinách. Tie predstavujú jedinečný a momentálne nenahraditeľný spôsob aktivizácie občanov pre rozvoj mesta. Na nich si zažívajú občania aktívnu a tvorivú spoluprácu v občianskej komunite. Zároveň sa na nich učia navzájom sa počúvať a zdieľať odlišné názory, argumentovať a zvažovať. Učia sa ako efektívne pracovať v skupinách a rozvíjať riešenia v prospech mesta," priblížila Daniela Haragová z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

Počas predchádzajúcich dvoch rokov participatívneho rozpočtu umožnili finančné prostriedky vo výške vyše 40 000 eur realizáciu projektov, v rámci ktorých sa napr. zveľadilo Komunitné centrum na Fončorde, vybudovali cyklotraily nad Laskomerskou dolinou pre občanov, ktorí majú radi horské bicyklovanie, vytvorila v spolupráci s dobrovoľníkmi mozaika z kachličiek v Sásovej, či pripravila séria kultúrnych podujatí, ktoré dopĺňali tradičné kultúrne leto.

V roku 2016 budú Banskobystričania rozhodovať o sume vo výške 20 000 eur. „Novinkou tohto ročníka je, že uchádzať sa o finančné prostriedky môžu nielen občania nad 15 rokov s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici, ale aj ľudia s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a študenti študujúci v Banskej Bystrici," uvádza Juraj Droppa z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

Na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu boli stanovené prioritné témy ako Kultúra a umenie, Mládež a šport, Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory. „Zároveň boli zvolení 8 členovia Koordinačnej rady, ktorá zabezpečuje efektívnu koordináciu v procese participatívneho rozpočtu, tak medzi jednotlivými tematickými skupinami, ako aj s orgánmi mesta," uviedol Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

 

Členovia KooR pre Participatívny rozpočet 2016:

Juraj Droppa - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj (juraj.droppa@stonline.sk)

Jaroslav Jagoš - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj (jaroslav.jagos0@gmail.com)

Eva Ščepková - Zeleň v meste a verejné priestory (eva.scepkova@gmail.com)

Peter Fehér - Zeleň v meste a verejné priestory (peter.feher@zoznam.sk)

Kristína Gaálová - Kultúra a umenie (kika5256@gmail.com)

Miroslav Šimkovič - Kultúra a umenie (mirosimkovic@gmail.com)

Daniela Haragová - Mládež a šport (haragovadaniela@gmail.com)

Daniel Bernát - Mládež a šport daniel.bernat.mail@gmail.com)

 

Ak sa chcete zapojiť do participatívneho rozpočtu, stačí mať nápad či podnet, ktorý spracujete do podoby jednoduchého projektu. Ako vypracovať projekt sa dozviete na stretnutiach tematických skupín. Tematické skupiny slúžia ako priestor pre stretávanie sa ľudí, ktorých spája spoločná oblasť záujmu, s cieľom navzájom si pomôcť alebo sa inšpirovať pri tvorbe riešení pre mesto v podobe projektových návrhov.

"Do procesu prípravy projektov sa zavádza nový nástroj, tzv. verejné zvažovanie. To by malo prebiehať už v tematických skupinách. Podľa nových pravidiel musia byť všetky predložené projekty prerokované práve v tematických skupinách," dopĺňa Peter Fehér z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili novelu štatútu participatívneho rozpočtu. Zmeny vyplynuli zo skúseností nadobudnutých počas predchádzajúcich dvoch ročníkov. Proces participatívneho rozpočtu začína už koncom predchádzajúceho kalendárneho roka, čo je o štyri mesiace skôr, ako v predchádzajúcich ročníkoch a hlasovanie o projektoch bude prebiehať už v marci. Dôvodom je najmä to, aby bol dostatok času na ich realizáciu. Štatút po novom taktiež stanovuje formu hlasovania. Každý občan bude môcť prideliť štyri hlasy projektom, avšak každému projektu môže prideliť len jeden hlas. To znamená, že môžete zahlasovať za 1 – 4 projekty participatívneho rozpočtu.

Návrhy projektov možno podať do 21. januára 2016 vo vytlačenej forme na klientskom centre Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu, 29. augusta 26, 974 01 Banská Bystrica. Maximálna suma na jeden projekt je stanovená vo výške 5 000 eur. O tom, ktoré nápady budú podporené, sa bude rozhodovať na Druhom diskusnom fóre 22. marca 2016.

 

Viac informácií:  Eva Ščepková, 0908 565 464, prprebb@gmail.com, pr.banskabystrica.sk, www.facebook.com/groups/PRpreBB.

Priemerne (0 Hlasy)