Novinky Novinky

Späť

TS ZMaVP, 18.12. 15

Prvé diskusné fórum (2.12.2015)


Čo nás trápi / čo nám chýba:
-    ošetrenie drevín – brehové porasty – topole pri Hrone (Uhlisko)

-    čistota
-    vzdelávanie, osveta detí: ochrana drevín, triedený zber
-    náučné chodníky
-    doplnenie zelene
-    zeleň v pamiatkovej zóne – mobilná zeleň
-    zeleň a vodné plochy (ochladzovanie)
-    fontány
-    zaujímavé osvetlenie, solárne lampy
-    umenie, land-art
-    lavičky, umelecké sedenie
-    detské ihriská
-    vertikálna zeleň, zelené výklady
-    zelené strechy, ekostavba
-    kvetnatá lúka

1. a 2. stretnutie (11. a 14.12.2015)

Zbieranie nápadov:
-    Mobilná zeleň na námestiach
-    Opraviť fontány v meste
-    2. Farebná ulička (resp. nájsť zanedbaný priestor v meste a skrášliť ho)
-    Mozaikové schody (Tajovského 40, UMB)
-    Retenčné nádrže na Huštáku
-    Uhlisko – doplnenie lámp na Lesnej ulici (toto je podnet pre mesto)
-    Čistenie okolia potokov (v Kremničke, okolia iných potokov) – zistiť komu patrí breh (Jozef Grič)
-    Osveta mládeže, stredoškolákov v Kremničke (osvetové aktivity v spolupráci so školou)
-    Osvetové aktivity na školách, zamerané na ochranu životného prostredia, triedeného zberu (spojiť vzdelávacie aktivity s tvorivou aktivitou, že by deti/žiaci vytvorili land-art)
-    Zelené strechy – na kotolne
-    Ošetrenie topoľov popri Hrone – od mostu smerom k zimáku (Lucia Rossová) – spolupráca s arboristami
-    Pod Rybou (Lucia Rossová): doplnenie lavičiek, smetných košov, presekanie kríkov/plazivých kríkov. Vhodné konzultovať projekt so Zväzom rybárov
-    Projekt v Mestskom parku (Ľuboš Vrbický, Lucia Rossová):

  • účel: aby si ľudia vytvorili vzťah, aby sa vrátil život do mestského parku; vytvoriť aktivity okolo funkcionality parku
  • aktivity:

„plánujme si park" - participatívne plánovanie priestoru
v spolupráci s Inštitútom územního plánovania (čo by chceli ľudia v mestskom parku; ako by sa mali využiť zachované torzá 4 stromov)
infokampaň o cykle stromu/parku (napr. aby verejnosť vedela, prečo sa niektoré stromy musia vypíliť) – náklady na lektorov
vráťme život do mestského parku:

•    workshopy (tanečné, na pohybové aktivity)
•    vzdelávacie podujatia (pre ZŠ, SŠ, VŠ, verejnosť)

•    wi-fi
•    vtáčie búdky
•    informačné tabule
náučný rozmer: zachovať torzá stromov, kde žije užitočný hmyz; prestrešiť ten kmeň a spraviť infotabule

umelecký rozmer: zachovať zaujímavý kmeň, konáre a spraviť z nich umelecké dielo (lavičky, herné prvky)

 

Prešli sme si kritériá tvorby projektov z minulého roka:

•    Udržateľnosť (prospech po dobu viac ako 1 obdobia)
•    Zvýšenie funkčnosti (atraktivity, kvality)
•    Zapojenie dobrovoľníkov
•    Počet ľudí, zapojených do prípravy projektu

Dohodli sme sa, že najbližšie stretnutie bude 11. januára 2016 o 17:00 (miesto upresníme). Dovtedy prípadné otázky, konzultácie budeme riešiť cez e-maily.

Na ďalšom stretnutí si prejdeme predvyplnené žiadosti.

Priemerne (0 Hlasy)