Novinky Novinky

Späť

Úprava oddychovej zóny

18.

Názov projektu:

Úprava oddychovej zóny - revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu

 

Autor/ka: František Paluška

 

Stručný popis:

Revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu budovaného od roku 1997, ktorého prevádzku a údržbu zabezpečujú dobrovoľníci – obyvatelia sídliska. Ihriská sú verejne bezplatne dostupné všetkým vekovým kategóriám.

 

Popis projektu:

Športový areál v Banskej Bystrici na Rudohorskej ulici pri opornom múre na sídlisku Sásová sužujú tri problémy.

1. Kamene v časti s preliezkami (obr. 1) znepríjemňujú hry malých detičiek, ktoré mnohokrát zakopnú a porania sa. No niekedy sú pre ne veľkým lákadlom a trénujú s nimi hod do diaľky, rovno do plážového volejbalového ihriska a vzniká druhý problém.

2. Kamienky vhodené do piesku v plážovom volejbalovom ihrisku spôsobujú poranenie chodidiel volejbalistov.

3. Poškodené bezpečnostné oplotenie (5 polí z oplotenia za futbalovými bránkami) pre únik lôpt na cestnú komunikáciu.

Riešením prvých dvoch problémov je pokrytie povrchu detského ihriska pružnou umelou podložkou. Jedná sa o prekrytie (cca 130 m2). Podklad pod podložky už je vybudovaný a tak položenie by sme uskutočnili v rámci brigády. 

Výmenu poškodených častí plota budeme riešiť brigádnicky s pomocou odborníka. Pre ľahšiu úpravu samostatných dielcov plota sme už pri budovaní oplotenia počítali.

Športový areál je voľne dostupný a navštevuje ho denne 100 obyvateľov sídliska a tvorí oddychovú zónu pre deti, rodičov, mládež, športovcov, seniorov a aj ZŤP.

Cieľom projektu je:

Cieľ 1: Spolu s miestnymi dobrovoľníkmi a tými, ktorých sa to priamo týka (rodičov s deťmi, športovcov) uskutočníme vynovenie oddychovej zóny, kde sa budú spoločne stretávať a tráviť pekné chvíle zdraví ľudia i ľudia so zdravotným postihnutím.

Cieľ 2: S miestnymi organizáciami, občianskymi radami, poslancami, rodičmi a mladými športovcami vytvoríme fungujúce partnerstvo, v ktorom budeme pracovať na konkrétnych úlohách súvisiacich s realizáciou a udržiavaním jedinečnej bezbariérovej oddychovej zóny na najväčšom banskobystrickom sídlisku.

Cieľ 3: Pre prácu a podporu vo vynovenej oddychovej zóne pre deti získame ďalších nadšencov, dobrovoľníkov a podporovateľov.

 

Čas a miesto realizácie projektu:

Realizácia máj-júl 2015. Športový areál, Banská Bystrica, Rudohorská ul. Pri opornom múre.

 

Rozpočet projektu:

Druh položky:

Suma v €:

1. Materiál - gumená podložka

2500

2.  piesok na presypanie

200

3.  plotný panel 5 kusov

1000

4. Doprava

200

Celkový rozpočet projektu v €:

3900

 

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:

Občianske združenie bolo registrované v roku 1997 a pravidelne pripravuje verejné kultúrne a športové akcie a aktivizuje obyvateľov pre dobrovoľnícku činnosť. Spolupracuje s miestnymi občianskymi radami, združeniami a poslancami miestnej časti kcie MDD, Mikuláš, Máj zelený v Sásovej.

 

Prílohy:

Priemerne (0 Hlasy)